Berichten naar homepage

 

Laatst bijgewerkt op:

Oude berichten worden direct verwijderd:

 

Geplaatst op Zie mededelingen 13 juni 2021

13 juni 2021 : In verband met corona vervallen de Koempelmissen tot nader order

13 juni 2021 : Zie bij onderwerp Gedichten Frans Stollman Tekst uitstervend Ras

4 juni 2021 : Boterhammenstaking bericht 26 juni 1945 zie bij onderwerp Algemeen

2 mei 2021 : Bij protocol herdenkingen met Kranslegging aangevuld

20 februari 2021 : Koempelmis SEPTEMBER VERPLAATST NAAR 12 SEPTEMBER

23 december 2020 : Bij onderdeel fotos Foto Holzfigur Bergmann Erzgebirge (Mijnwerker uit hout gesneden)

20 december 2020 : Steenkolenmijn Valkenburg Copyright Cor Dammer

10 december 2020 : Aanvullingen datums koempelmissen 2021. Klik hier

23 november 2020 : Zie onderwerp Sint Barbara. Verschillende aanvullingen

13 november 2020 : Zie gedichten Frans Stollman nieuw Sint Barbara 2020

30 september 2020 : Zie onderwerp mijnwerkerslied Dr Sjach wordt de Schacht van de Staatsmijn Hendrik bezongen

, Klik hier

17 juni 2020 : Gedichten Frans Stollman aangevuld.

12 april : In memoriam Pastoor Graat Klik hier

19 oktober 2019 : gedicht van Frans Stollman over mijnlamp in Terwinselen. Klik op gedicht

 

18 juli 2018` : wie heeft nog bijzonderheden over Theodorus Leyen zie foto op dit blad klik hier

17 december 2018 : Frans Stollman: bij onderwerp gedichten Barbaradaag 2018

Kleine reportage herdenking Rampmijn le Bois du Cazier klik hier

Koempelmissen wil organiseren kan ik u van dienst zijn. De webmaster.

 

Mijnlampmonument Terwinselen klik hier

Koempelmissen vangen aan om 11.00uur !!!

Plaats van samenkomst: Parochiekerk Petrus en Paulus Landgraaf

Vinden maandelijks plaats

Koempelmissen jaar 2021

 

Beste Wim,

 

Hierbij de data van de koempelmissen in 2021. Daarbij heb ik natuurlijk ook rekening moeten houden met andere activiteiten op zondag in onze parochies. Alles natuurlijk onder voorbehoud. We moeten in deze moeilijke coronatijd maar even van maand tot maand bekijken wat wel en niet mogelijk is.

Paulus (Schaesberg) Landgraaf Aanvang 11.00 uur (www.mijnbouwwim.nl)

Zie verder de tabel met uitvoerenden

Zondag 24 januari

Zondag 21 februari

Zondag 21 maart vervalt

Zondag 11 april vervalt

Zondag 16 mei ?

Zondag 27 juni

Zondag 18 juli

Zondag 29 augustus

Zondag 12 september

Zondag 24 oktober

Zondag 14 november

Zondag 5 december

Blijf gezond en hartelijke groeten,

Pastoer Freek Jongen

Koempelmissen 2021 Petrus en Paulus Kerkstraat (Schaesberg) Landgraaf Aanvang 11.00 uur (www.mijnbouwwim.nl)

 

Zondag

Zetel

Ondergronds verongelukt

Bovengronds verongelukt

Gezelschap

Na belsignaal 2 maal 4 +1 en 2 aanvang  heilige mis en inzet muziek door gezelschap

Der Steiger kommt

Deze 3 strofen

24 januari

Oranje Nassau II

52

9

Gemengd koor Petrus en Paulus Schaesberg Pavlina Heckman

Ja

21 februari

Oranje Nassau I

73

38

Paul van Loo

Ja

21 maart vervalt

Staatsmijn Hendrik

128

24

Parkstad Saxofoonkwartet

Ja

11april vervalt

Oranje Nassau III

76

Noemen: Jan Beckers

7

Ensemble 72 olv Ben Bloemer

Ja

 

16 mei

Maurits

130

65 waarvan 12 op de cokesfabriek

gereserveerd

Ja

27 juni

Laura

98

24

Livia Hagen, begeleid door Pavlina Ognanova

Ja

18 juli

Wilhelmina

104

23

Gregoriaans Koor

ja

29 augustus

Emma

172

40

Wiel Sijstermans

ja

12 september

Julia

44 

12

Dameskoor Petrus en Paulus olv Pavlina Ognanova

ja

24 oktober

Domaniale

140

28

Cantara Valkenburg

Ja

14 november

Willem Sophia

76

15

Karen Coenen Sopraan

Ja

5 december

Barbara- en Koempelmis Oranje Nassau IV

27

3

Fanfare Sint Barbara Glck Auf, Landgraaf

ja

 

1. Glck auf! Glck auf!
Der Steiger kommt!
|: Und er hat sein helles Licht
Bei der Nacht, :|
|: Schon angezndt. :|

 

2. Hat's angeznd't,
Es gibt ein'n Schein,
|: Und damit so fahren wir
Bei der Nacht :|
|: Ins Bergwerk RAaein. :|

 

 

6. Und kehr' ich heim
Zum Schtzelein,
|: So erschallt des Bergmanns Ruf
Bei der Nacht,:|
|: Glck auf! Glck auf! :

eindverantwoording: Wim Schoenmaekers!!!!).

Hoofdacoliet Ger Dautznenberg, in processie wierooksvat  

Acolieten: Hans Jacobs  en Toon Buchmeyer

Collectanten: kerkmeesters, tweede collecte met koelpatsj

Barbaradrager: Ton de Vries

Naast de communieuitdelers

Hans Jacobs, Toon Buchmeyer

Dautzenberg (brengt de hostie naar koor met acoliet)

Welkomstwoord Wim, Comit Schoenmaekers, Dautzenberg, Bij afwezigheid van een persoon wijs ik vervanger aan. Einde Mis Muziek Wachten.koempels staan opgesteld

 

 

Copyright John Coervers

Trouwe bezoekers van de koempelmissen. (koempelclubje)nieuwe kapelaan Sebastian Eriyangalath eerste heilige Mis datum 16 september 2018

 

+ In MEMORIAM +

= Pastoor Ren Graat =

De Heer plukt zich zijn bloemen zelf,

maar niemand weet wanneer HIJ zich zal bukken.

Het is zeer moeilijk om de juiste woorden te vinden,

te omschrijven hoeveel wij gaven om Pastoor Graat.

Een mensenzoon die die ons geschonken werd

als dienaar van God en van ALLE mensen,

die trots was op zijn roeping en de manier hoe HIJ

jaren lang in Afrika en ons bediende op onze wensen.

Pastoor Graat kende ieder van zijn parochie kinderen,

maar ook Jonkheid Harmonie Schutterij - Parochianen

en iedereen was Hem lief en niemand kon Hem daaraan hinderen.

Opgegroeid tussen de Mijnwerkers kinderen te Heerlerbaan,

met Sint Barbaraviering herinnerde in zijn preek hieraan.

Hoe vaak hoorden wij Hem niet spreken over zijn Ouderlijkhuis,

over zijn Familie die Hij jaren moest missen zo ver van huis.

Hij vertelde gelukkig te zijn in zijn DRIE PAROCHIES te werken,

in Seniorenhuizen en Ziekenhuis, als zielenherder de zwakke te sterken.

Mensen die Hem Goed kenden en dagelijks met Hem verkeerden,

zagen in Hem de ideale Priester en Dienaar Gods en Maria vereerder.

Pastoor Ren Graat die veel vergde van zichzelf in Afrika en hier,

die op alle feesten aanwezig was en hield van een goed glas bier.

Een Priester en Mens om nooit te vergeten en in ons hart te dragen,

HEER neem Hem bij U op bij U in de Hemel willen wij U beleefd vragen.

IEMAND die zoveel om anderen gaf en Uw opdracht zo goed volbracht,

weten wij in ons verdriet zeker dat U Hem Uw Hemel verwacht.

 

Frans Stollman.

Terug klik hier

********************************************************************************************

 

Mijnlampmonument Terwinselen

Boek over Staatsmijn Wilhelmina klik op gele tekst

boek Staatsmijn Wilhelmina

Staatsmijn Wilhelmina (Monument)

Is onthuld op 29 september 2019.

Beste Wim,  ik weet niet of je al gehoord heb dat wij bezig zijn met een monument voor de mijnwerkers van Staatsmijn Wilhelmina. Misschien kun je dat ook op je site vermelden. Het banknummer voor sponsoring is NL72RBRB0778012069 ten name van M E VANDERBROECK.  Alvast bedankt. Groeten Jo Knobbe

De bewoners van Terwinselen willen een mijnlamp terug als monument

In 1952 stond maandenlang op de splitsing Vloedgraafstraat- Schaesbergweg aldaar bij het Vredehofje een vier meter hoge van metaal gemaakte mijnlamp. En die gaf s avonds licht.

Jo Knobbe heeft een boek geschreven en wil met de opbrengst daarvan en andere toezeggingen dit monument realiseren.

Gedicht van Jo Knobbe

Voor hen die crepeerden

Voor hen die langzaam wegteerden

Voor hen die hun zinnen verloren

En voor hen die toch op Barbara zworen

Voor hen: het is voor bij koempels, Rust Zacht

 

 

 

 

 

 

 

terug

 

Gedicht Frans Stollman

Vuur ALLE L

Flaich nit mie zoe

dks draa jedaad

mar zicher nit versjse,

is de KOELLAMP die noen

brent p dr Sjtaat.

Woa dr koelman boave en

ngerediesj werket

zie jeld verdenent

en ziech aldaag wsjet.

Die lamp brent nit aldaag

alling vuur dr Sjlepper of Huier

en dr Sjtiejer va vruier,

ze brent aldaag vuur ALLE L

ch p dr daag van h.

De lamp vroagt s um de tsied

van dr Koelman noets tse verjse,

aan die l die doa t leve jove en durch

dr SJTUB dr krper hant versjlse.

Vier dinke aan de l va Vls- Lemiesj

Bches Zumpelveld Vielle Nieswieler-

Ubachsberg de Huls en alles drumhin,

de kinger vertselle uvver de koeltsied

hat werkelieg ch h nog zin.

Sjtonde ngerwg midde in de naat

woed me mit de bus noa dr Sjtaat braad,

DAAG-MIDDAAG of NAATSJIECH

dr koelman sjtng ummer trui paraat.

Mar Zuid -Limburg zal ch nit verjse

wie me duch dr JAAS vuur jek woed versjlse,

t sjwoar verdeende jeld moet dr koelman misse

ch dat darf me rui-ieg de kinger losse wisse.

Val Verdraos - Leed Pieng en Ermd

koam in hoeshallinge - drper en veraine neer,

ch dat en alles liet de brennende lamp s wisse

los hure.. Glck Aufvier hure t nog jeer.

 

Frans Stollman.

Terug

 

 

 

Inlichting

Wie heeft nog bijzonderheden over Theodorus van Leyen?

Bedankt: antwoorden kunt u via mijn mail op mijn homepage

De persoon ( 1e van links) is opzichter Theodorus van Leyen (Leijen) geboren
op 1-10-1889 te Den Bommel (ZH) en overleden op 8-2-1956 te Terwinselen.
Hij was opzichter op de Staatsmijn Wilhelmina te Terwinselen en woonde met
zijn gezin in Terwinselen tegenover de Heem tuin.
Met aanvullende gegevens over deze persoon, kan ik weer een stukje toevoegen
aan het familie register.
Theodorus was een oom van mijn vader.
Av
Hubert

Terug

 

 

 

 

Personen die mijnwerkers gingen werven in Joegoslavi zijn aldaar helaas verongelukt.

Info verkregen van petekind Martin van der Heyden. Een van de slachtoffers Martin Garaj is zijn oom.

Het grafnummer is 516 A op de Begraafplaats Heerlerheide.

De overledenen zien wij niet maar zijn wel onder ons.

Zo lang onze dierbaren in onze gedachten zijn bestaan zij!!!!

garaj5

garaj6

 

 

 

 

garaj 1

 

 

garaj

 

garal2

 

garaj3

 

garaj4

Terug

 

Beste Wim,

 

Oud-Kerkradenaar Paul Geilenkirchen beschrijft in zijn boek de sluiting en liquidatie van de Domaniale Mijn Maatschappij

 

Vorige week is mijn nieuwste boek verschenen. Het gaat over de nadagen van de Domaniale Mijn en de ellende die de mijnsluiting voor Kerkrade met zich mee heeft gebracht.

 

Samenvatting:

Op 29 augustus 1969 kwam het laatste wagentje met steenkool uit de Domaniale Mijn naar boven. In Kerkrade hingen die vrijdag de vlaggen niet halfstok. Velen waren opgelucht dat het tijdperk van de mijnbouw eindelijk voorbij was. Het gros van de mijnwerkers had intussen ander werk gevonden. Hoe ingrijpend de gevolgen van de mijnsluiting waren, zou pas blijken toen de economische crisis van de jaren zeventig uitbrak. Sommige oud-mijnwerkers kwamen voor de tweede keer op straat te staan. Het werkloosheidspercentage liep op tot het hoogste van de provincie. Kerkrade kwam in een diepe crisis terecht, die tot ver in de jaren tachtig zou voortduren.

 

Oud-Kerkradenaar Paul Geilenkirchen beschrijft in zijn boek de sluiting en liquidatie van de Domaniale Mijn Maatschappij, pakweg van de Mijnnota van Den Uyl tot het faillissement in 1996 met een uitloop naar 2014. Het gaat over begrippen als afvloeiing en wederaanpassingsregelingen, over de worsteling van burgemeesters om de monocultuur van de mijnbouw te doorbreken, over de liquidatie die zich door een rechtszaak jarenlang voortsleepte, over monumentale relicten uit de mijnbouwtijd en over instortende mijnschachtjes in het Wormdal. In dit boek staat nu eens niet de mijnwerker centraal, maar het bedrijf, de beleidsmakers, de directeuren en de politici.

 

'De Domaniale Mijn in Beeld' (188 pagina's, circa 200 fotos, hardcover, ISBN: 9789462543515) is gepubliceerd via het self publishingplatform Limburger.nl/mijnboek. Prijs 28,75 excl. verzendkosten.

 

Het boek is te koop in de webshop van dagblad De Limburger http://www.mooilimburgswebshop.nl/products/222289

 

Glck Auf

Paul

 

Bovenkant formulier

 

 

Marcinelle Zie verder ook herdenking even naar beneden scrollen

Op 8 augustus 1956 werd Europa opgeschrikt door een vreselijke ramp in Marcinelle (Belgi) in de mijn le Bois du Cazier.

Ingenieur Jan Humberto Stroom uit Molenberg-Heerlen daalde die dag terstond af om zijn koempels die ondergronds waren te redden.

Hij verongelukte en werd pas 7 maanden daarna gevonden. Hij en de overige koempels zullen wij nooit vergeten.

Zijn laatste rustplaats in Heerlen

 

In de maand februari worden de koempels van onderstaande ramp herdacht

Beschrijving: DSC00045

 

De mensen stallen ook mijnspullen uit.

 

Beschrijving: naamloos Foto van Roy Simons

Zwarte treurlinten aan de Davylampen tijdens de maandelijkse herdenkingen.

Herdenking mijnramp van 8 augustus 1956 Le Bois du Cazierop 8 augustus 2009

Op klokslag 8.10uur (aanvang ramp) werd op het complex van bovengenoemde mijn begonnen met het afroepen van de namen van de slachtoffers.

Familieleden, mijnwerkers in tenue, verenigingen en verschillende delegaties stonden opgesteld.

Na iedere naam werd een slag op de klok gegeven en ieder stond daar als aan de grond genageld bij.

Daarna begaf zich iedereen naar de vrije ruimte onder de schacht waar een oecumenische dienst plaatsvond met geestelijken van verschillende godsdiensten.

Nummer 300 mocht tijdens die dienst ook een tekst voorlezen.

Prions le Seigneur de la paix

il nous a rvl le vrai sens du service:

Quil inspire et soutienne

Les responsables politiques conomiques et sociaux,

Afin quls gardent toujours

Le souci des travailleurs et de leurs familles

 

Laat ons de vredevolleHeer bidden:

hij die ons de ware zin van de dienst geopenbaard heeft:

moge Hij de politieke, economische en sociale verantwoordelijken

Inspireren en ondersteunen

steeds zorg te dragen voor de arbeiders en hun families.

 

Na de dienst begaven wij ons per bus naar het centrun van Marcinelle. Bij het mijnwerkersmonument werden door veel delegaties kransen gelegd gedragen door twee mijnwerkers in vol ornaat.

Vervolgens per bus naar het kerkhof.

Wederom kransleggingen bij het monument. Daar achter bevinden zich de graven.

Ik had ook de eer samen met een mijnwerker een krans te dragen namens de Mijnwerkersverening Wallonie. Ik had mij gestoken in het mijnwerkerstenue en voorzien van de petlamp en benzinelamp.

De Italiaanse vereniging bleef nog stilstaan bij de plaqette op het kerkhof.

Terug gekomen op het mijnterrein was er een korte receptie.

De dag werd afgesloten met een koud buffet op het eerder genoemde terrein.

De dag heeft een zware indruk achtergelaten en men is tijdens zo een herdenking verdoofd.

Men voelt er nu nog de ramp

De nabestaanden waarvoor men dit doet worden op deze manier niet vergeten.

Sjaak Rook die het initiatief voor deze bijwoning heeft genomen werd vergezeld door de heer en mevrouw Jasker en ondergetekende.

Beschrijving: 009

Beschrijving: 010

Beschrijving: 012

Beschrijving: 021

 

 

Beschrijving: 027

Beschrijving: 078

Beschrijving: 132

Beschrijving: 146

 

terug

 

************************************************************************************************************************************

Kunstwerk in Palemig-Heerlen

 

Op zaterdag 3 oktober is in Palemig een kunstwerk onthuld ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de wijkraad. De wijkraad wil met deze permanente herinnering de wijkbewoners danken voor de steun de afgelopen 2 jaar. Het kunstwerk is een kleine tijdreis: bovenaan is het kasteel Schaesberg in steen verbeeld, uit de tijd dat de toenmalige heren van Schaesberg nog de dienst uitmaakten en veel Palemigers nog hun nering vonden in het houden van schapen (de ' koe' voor de arme man). Naderhand kwam welvaart doordat de steenkoolmijnen meer dan voldoende werk verschaften. De meeste Palemigers vonden emplooi op de ON-mijnen I en IV. In het kunstwerk is dit verbeeld door enkele zwarte lagen (naamse steen). Thans zitten we rondom Palemig met zilverzandwinning. Een nieuwe delfstof van internationale betekenis. De zwarte lagen worden daarom afgewisseld met witte: een verwijzing naar het zilverzand uit het Mioceen. En wat de toekomst brengt? In ieder geval nieuwe energiebronnen zoals zonne-energie. Midden in het kunstwerk bevindt zich een glazen strip die 's avonds wordt verlicht op basis van een zonnecel. Het belangrijkste element in het kunstwerk is echter de afbeelding van Sint Barbara. Door de eeuwen heen is zij nog steeds prominent aanwezig in de wijk: denk maar aan de kapel, de kapel in de Sint Barbarastraat en de missen die telkens in december hier aan deze heilige worden opgedragen. Voor liefhebbers van kunst, maar vooral ook voor ex koempels de moeite waard om een kijkje te komen nemen in Palemig.

Peter Pauwels, secretaris Wijkraad Palemig.

terug

 ***************************************************************************************************************************************

Monument

Beschrijving: 100_1552

Monument Kerkhof Heerlerheide (foto webmaster)

Tempelaars M en Savelsberg R alhier begraven.

Beschrijving: DSC_1335

Beschrijving: DSC_1338

Copyright van twee bovenstaande fotos Ton Renselaar

Deze fotos zijn gemaakt op de executieplaats in de Hamert in Bergen (Noord-Limburg), waar in mei 1943 o.a drie mijnwerkers werden doodgeschoten door de nazi's. De mijnwerker Toussaint is herbegraven op het kerkhof in Hoensbroek.

terug

***********************************************************************************************************

Tijdens de carnavalsoptocht van 2008 in Heerlerheide gesignaleerd. Mijnwater volledig in de belangstelling.

 

Beschrijving: mijnwater zeek Eerste Prijs

 

***********************************************************************************************

***********************************************************************************************************

Slogan: ("Fundament van het heden is ons mijnbouw verleden") Hub Daemen

******