Berichten                                                                                                                                               naar homepage

 

Laatst bijgewerkt op:

Oude berichten worden direct verwijderd:

Geplaatst op         

15 november 2017                       : barbara gedicht op onderwerp koempelmissen 

21november 2017                        : koempelmis 19 november  2017 in de Heilige Petrus en Pauluskerk Schaesberg zie op dit blad  klik  hier

20 januari 2017                              ; nieuwe gedichten bij Frans Stollman

 

Indien u Koempelmissen wil organiseren kan ik u van dienst zijn. De webmaster.

                       

Koempelmissen vangen aan om 11.00uur !!!

Plaats van samenkomst: Parochiekerk Petrus en Paulus Landgraaf

Vinden maandelijks plaats

 

 

 

 Gemütlich koempelkoor olv sjüttelbaas Wim no 300

 

 

 

 

 

Koempelmis op 3 december 2017

Aanvang Heilige Mis om 11.00 uur

Pastoor Freek Jongen gaat voor in deze Heilige Eucharistieviering.

Fanfarekorps Sint Barbara onder leiding van Math Somers zorgt voor de hemelse klanken.

Vandaag gedenken wij alle verongelukte mijnwerkers, 27 onder- en 3 bovengronds van de Oranje Nassaumijn IV zetel in Heksenberg en bidden voor hun nabestaanden.

Dan:

Mijngas ontploffing op de 600 meterverdiepg Grube Adolf te Merkstein op 14 december 1962

Die ramp  vergde 8 slachtoffers.  De namen zijn: Franz Barteczko, Hartwig Chrzonszcz, Peter Dressen, Johann Heinrichs, Josef Preuth, Helmut Sauerbrey, Günter Schindler und Hans Peter Volling.

Ook mogen wij de slachtoffers van de overige mijnen en degenen die overleden zijn aan de gevolgen van de beroepsziekte - stoflongen en asbest- of die daar nu nog aan lijden niet vergeten.

Laat ook hen die dit gevaarlijke beroep nu nog uitoefenen gezond en wel huiswaarts keren.

De slachtoffers zien wij niet maar zij zijn wel onder ons. De mannen van de reddingsbrigades hebben onder zware omstandigheden hun collega's ( koempels) trachten in veiligheid te brengen.

Ook denken wij nu aan de bezoekers die in het verleden deze heilige Missen bijwoonden, die helaas overleden zijn door ziekte of gebreken niet aanwezig kunnen zijn. Moge het voor hen een troost zijn..ieder jaar is een afvaardiging van de desbetreffend mijnzetel aanwezig

Plaats van Samenkomst: Parochiekerk Petrus en Paulus, Kerkplein in Schaesberg Landgraaf)Na de dienst drinken wij een kop koffie. U voelt ook de sfeer van het mijnwerkersleven. Bij het begin en op einde van de Heilige Mis wordt twee maal vier en vier geseind met de bel. Dit betekent ondergronds eveneens het begin en einde van de dienst. Tijdens het evangelie wordt de benzinelamp in de rechter hand omhoog gehouden. Ondergronds werd zo het gevaarlijke mijngas gemeten.  De collectanten gebruiken als schaal de (mijnwerkers)pet.

Plaats van samenkomst; Parochie heilige Petrus en Paulus,Kerkplein-Hoofdstraat  Landgraaf (Schaesberg)

Zie www.mijnbouwwim.nl

Versie 20 november 2016

Koempelmissen 2017

Parochie Petrus en Paulus (Schaesberg) Landgraaf

Aanvang 11.00 uur en zie afwijkingen.

Datum

Zetel

Ondergronds verongelukt

Bovengronds verongelukt

Gezelschap

Na belsignaal 2 maal 4 +1 en 2 aanvang  heilige mis en inzet muziek door gezelschap

Der Steiger kommt

Altijd

Strofe 1-3-5-6

15 Januari

Oranje Nassau II

73

38

Gemengd Zangkoor Parochie Schaesberg

Ja

12 februari

Oranje Nassau I

51

9

Beschikbaar door omstandigheden

Ja

12 maart

Staatsmijn Hendrik

153

24

Tonny D met organiste

Ja

30 April

Oranje Nassau III

92

Noemen: Jan Beckers

7

Saxofoonkwartet Parkstad met verassing jong talent

Ja

 

28 mei

Maurits

130

Noemen

Henk Reumkens

64

Ja

25juni

Laura

98

24

Jack Vinders

Ja

16 juli

Wilhelmina

103

23

John van os en Irene Bringmann

Ja

27 augustus

Emma

172

40

Wiel Sijstermans

Ja

17 september

Julia)

44 

13

Paul van Loo

Ja

15 oktober

Domaniale

138

27

Ensemble 72. Onder leiding van Ben Bloemer

Ja

19 november

Willem Sophia

74

15

Cantara Valkenburg

Ja

3 december

Barbara- en Koempelmis Oranje Nassau IV

27

3

Fanfare Sint Barbara Glück Auf, Landgraaf

Ja

 

 

 

 

 

 

Opmerking

 

 

 

 

 

 

 

Beste Wim,

 

Oud-Kerkradenaar Paul Geilenkirchen beschrijft in zijn boek de sluiting en liquidatie van de Domaniale Mijn Maatschappij

 

Vorige week is mijn nieuwste boek verschenen. Het gaat over de nadagen van de Domaniale Mijn en de ellende die de mijnsluiting voor Kerkrade met zich mee heeft gebracht.

 

Samenvatting:

Op 29 augustus 1969 kwam het laatste wagentje met steenkool uit de Domaniale Mijn naar boven. In Kerkrade hingen die vrijdag de vlaggen niet halfstok. Velen waren opgelucht dat het tijdperk van de mijnbouw eindelijk voorbij was. Het gros van de mijnwerkers had intussen ander werk gevonden. Hoe ingrijpend de gevolgen van de mijnsluiting waren, zou pas blijken toen de economische crisis van de jaren zeventig uitbrak. Sommige oud-mijnwerkers kwamen voor de tweede keer op straat te staan. Het werkloosheidspercentage liep op tot het hoogste van de provincie. Kerkrade kwam in een diepe crisis terecht, die tot ver in de jaren tachtig zou voortduren.

 

Oud-Kerkradenaar Paul Geilenkirchen beschrijft in zijn boek de sluiting en liquidatie van de Domaniale Mijn Maatschappij, pakweg van de Mijnnota van Den Uyl tot het faillissement in 1996 met een uitloop naar 2014. Het gaat over begrippen als afvloeiing en wederaanpassingsregelingen, over de worsteling van burgemeesters om de monocultuur van de mijnbouw te doorbreken, over de liquidatie die zich door een rechtszaak jarenlang voortsleepte, over monumentale relicten uit de mijnbouwtijd en over instortende mijnschachtjes in het Wormdal. In dit boek staat nu eens niet de mijnwerker centraal, maar het bedrijf, de beleidsmakers, de directeuren en de politici.

 

'De Domaniale Mijn in Beeld' (188 pagina's, circa 200 foto’s, hardcover, ISBN: 9789462543515) is gepubliceerd via het self publishingplatform Limburger.nl/mijnboek. Prijs € 28,75 excl. verzendkosten.

 

Het boek is te koop in de webshop van dagblad De Limburger  http://www.mooilimburgswebshop.nl/products/222289

 

Glück Auf

Paul

 

Bovenkant formulier

 

 

Marcinelle    Zie verder ook herdenking                                                       

Op 8 augustus 1956  werd Europa opgeschrikt door een vreselijke ramp in Marcinelle (België) in de mijn le Bois du Cazier.

Ingenieur Jan Humberto Stroom uit Molenberg-Heerlen daalde die dag terstond af om zijn koempels die ondergronds waren te redden.

Hij verongelukte en werd pas 7 maanden daarna gevonden. Hij en de overige koempels zullen wij nooit vergeten.

           

Zijn laatste rustplaats in Heerlen

 

In de maand februari worden de koempels van onderstaande ramp herdacht

                                   Beschrijving: DSC00045                                            

 

                                   De mensen stallen ook mijnspullen uit.

 

                                   Beschrijving: naamloos  Foto van Roy Simons

                        Zwarte treurlinten aan de Davylampen tijdens de maandelijkse herdenkingen.

Herdenking mijnramp van 8 augustus 1956 “Le Bois du Cazier”op 8 augustus 2009

Op klokslag 8.10uur (aanvang ramp) werd op het complex van bovengenoemde mijn begonnen met het afroepen van de namen van de slachtoffers.

Familieleden, mijnwerkers in tenue,  verenigingen en verschillende delegaties stonden opgesteld.

Na iedere naam werd een slag op de klok gegeven en ieder stond daar als aan de grond genageld bij.

Daarna begaf zich iedereen naar de vrije ruimte onder de schacht waar een oecumenische dienst plaatsvond met geestelijken van verschillende godsdiensten.

Nummer 300 mocht tijdens die dienst ook een tekst voorlezen.

Prions le Seigneur de la paix

il nous a révélé le vrai sens du service:

Qu’il inspire et soutienne

Les responsables politiques économiques et sociaux,

Afin qu’íls gardent toujours

Le souci des travailleurs et de leurs familles

 

Laat ons de vredevolleHeer bidden:

hij die ons de ware zin van de dienst geopenbaard heeft:

moge Hij de politieke, economische en sociale verantwoordelijken

Inspireren en ondersteunen

steeds zorg te dragen voor de arbeiders en hun families.

 

Na de dienst begaven wij ons per bus naar het centrun van Marcinelle. Bij het mijnwerkersmonument werden door veel delegaties kransen gelegd gedragen door twee mijnwerkers in vol ornaat.

Vervolgens per bus naar het kerkhof.

Wederom kransleggingen bij het monument. Daar achter bevinden zich de graven.

Ik had ook de eer samen met een mijnwerker een krans te dragen namens de Mijnwerkersverening Wallonie. Ik had mij gestoken in het mijnwerkerstenue en voorzien van de petlamp en benzinelamp.

De Italiaanse vereniging bleef nog stilstaan bij de plaqette op het kerkhof.

Terug gekomen op het mijnterrein was er een korte receptie.

De dag werd afgesloten met een koud buffet op het eerder genoemde terrein.

De dag heeft een zware indruk achtergelaten en men is tijdens zo een herdenking verdoofd.

Men voelt er nu nog de ramp

De nabestaanden waarvoor men dit doet worden op deze manier niet vergeten.

Sjaak Rook die het initiatief voor deze bijwoning heeft genomen werd vergezeld door de heer en mevrouw Jasker en ondergetekende.

Beschrijving: 009

Beschrijving: 010

Beschrijving: 012

Beschrijving: 021

 

 

Beschrijving: 027

Beschrijving: 078

Beschrijving: 132

Beschrijving: 146

 

terug

 

************************************************************************************************************************************

Kunstwerk in Palemig-Heerlen

 

Op zaterdag 3 oktober is in Palemig een kunstwerk onthuld ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de wijkraad. De wijkraad wil met deze permanente herinnering de wijkbewoners danken voor de steun de afgelopen 2 jaar. Het kunstwerk is een kleine tijdreis: bovenaan is het kasteel Schaesberg in steen verbeeld, uit de tijd dat de toenmalige heren van Schaesberg nog de dienst uitmaakten en veel Palemigers nog hun nering vonden in het houden van schapen (de ' koe' voor de arme man). Naderhand kwam welvaart doordat de steenkoolmijnen meer dan voldoende werk verschaften. De meeste Palemigers vonden emplooi op de ON-mijnen I en IV. In het kunstwerk is dit verbeeld door enkele zwarte lagen (naamse steen). Thans zitten we rondom Palemig met zilverzandwinning. Een nieuwe delfstof van internationale betekenis. De zwarte lagen worden daarom afgewisseld met witte: een verwijzing naar het zilverzand uit het Mioceen. En wat de toekomst brengt? In ieder geval nieuwe energiebronnen zoals zonne-energie. Midden in het kunstwerk bevindt zich een glazen strip die 's avonds wordt verlicht op basis van een zonnecel. Het belangrijkste element in het kunstwerk is echter de afbeelding van Sint Barbara. Door de eeuwen heen is zij nog steeds prominent aanwezig in de wijk: denk maar aan de kapel, de kapel in de Sint Barbarastraat en de missen die telkens in december hier aan deze heilige worden opgedragen. Voor liefhebbers van kunst, maar vooral ook voor ex koempels de moeite waard om een kijkje te komen nemen in Palemig.

Peter Pauwels, secretaris Wijkraad Palemig.

terug

 ***************************************************************************************************************************************

DVD Belgische Mijnen

De DVD serie over de Nederlandse Staatsmijnen is een groot succes. Is het haalbaar is om een dergelijke serie te maken over de Belgische mijnen. Ik weet dat er heel veel historisch filmmateriaal beschikbaar is. Ik ben nu op zoek naar een Belgische instantie of contactpersoon die hier samen met mij de schouders onder wil zetten. Heeft u contacten in België, laat het mij weten.

Glück Auf, Jo Linden  e-mail  jo.linden@gmail.com

Monument

                                               Beschrijving: 100_1552                                

                                                           Monument Kerkhof Heerlerheide (foto webmaster)

                                                           Tempelaars M en Savelsberg R alhier begraven.

Beschrijving: DSC_1335

Beschrijving: DSC_1338

                                                           Copyright van twee bovenstaande foto’s  Ton Renselaar

Deze foto’s zijn gemaakt op de executieplaats in de Hamert in Bergen (Noord-Limburg), waar in mei 1943 o.a drie mijnwerkers werden doodgeschoten door de nazi's. De mijnwerker Toussaint is herbegraven op het kerkhof in Hoensbroek.

            terug

***********************************************************************************************************

Tijdens de carnavalsoptocht van 2008 in Heerlerheide gesignaleerd. Mijnwater volledig in de belangstelling.

 

                                                           Beschrijving: mijnwater zeek                                                                                  Eerste Prijs   

 

***********************************************************************************************         

Mijn Verleden; De Staatsmijnen in beeld laat het mijnverleden herleven in drie dvd-boxen. Deel 1 in de reeks, ‘Het einde van een tijdperk 1956-1975’ en ‘De hoogtijdagen van de Staatsmijnen 1950-1955  zijn reeds verkrijgbaar. Het derde deel, ‘De Staatsmijnen in opkomst 1902-1949’, verschijnt vanaf 1 november  2007.  De reeks is samengesteld onder leiding van Jo Linden, Hoofd Centraal Archief DSM en geproduceerd door Tijdsbeeld Media in Hilversum.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar onderstaand logo. Klik erop en u ziet alle informatie

 

Beschrijving: banner_deel3_klein    klik op het logo

***********************************************************************************************************

Slogan: ("Fundament van het heden is ons mijnbouw verleden") Hub Daemen

                                                           ******

Winnaar Nationale Techniekwedstrijd

Het was voor Philip Sokolev een heel bijzondere dag: hij kreeg de prijs uitgereikt die hoorde bij het winnen van de nationale techniekwedstrijd. Hij had een tekening gemaakt over zijn favoriete onderwerp, de steenkoolmijn en de bijbehorende chemische industrie. Van de groepen 3 & 4 vond de jury zíjn tekening het allermooist en creatiefst. In het Land van Ooit werd de prijs uitgereikt door èchte hoogleraren (een jaarabonnement op een tijdschrift en een supergrote doos lego) met een oorkonde. Hij was de hele dag een van de eregasten.

De kinderen mochten een heleboel natuurkundige proeven doen waar líters vloeibare stikstof aan te pas kwamen. Verder hebben we met helium gekke stemmetjes gemaakt, het verschil in soortelijk gewicht bepaald tussen water en kwik, met een vacuümpomp een negerzoen 10 x zo groot gemaakt en geluidsgolven zichtbaar gemaakt met zandkorrels. Kortom, Philip heeft genoten.

Hij heeft nog enkele brandende kwesties voorgelegd aan zijn toekomstige collega's, die allemaal even geduldig antwoord gaven. In een van de meegestuurde foto's zien jullie hem in een diepgaand gesprek met hoogleraar astrofysica Vincent Icke over waarom eb en vloed ontstaan en welke rol de maan daarin heeft. (antwoord: - als ik het goed begrepen heb - het komt niet door de maan, maar door de kromming van het heelal en de snelheid waarmee de aarde met daarop de laag zeewater, zich voortbeweegt in de ruimte.)

Philip is nu meer dan ooit ervan overtuigd dat hij later wetenschapper wil worden.

Wij zijn trots op deze bolleboos! Kanttekening ; deze klein sjtieger (opzichter ondergronds) heb ik samen met zijn familieleden in de Steenkolenmijn mogen rondleiden. Philip proficiat!!!

 

Voor verdere informatie zie Techniek Toernooi 2006 (werkstuk winnaars)

Onderkant formulier