home

Mijnbouwkunde-  voorbereiding  door Ir R.N. Taverne        In opbouw

Drijven van galerijen

1. Voor- en terugwaartse afbouw

Het tijdstip, waarop men een galerij moet aanzetten hangt af van de afbouwmethode, welke men toepassen wil.

a. Bij voorwaartse afbouw met de pijler mee

De galerij wordt achter de pijler opengehouden. Ondanks het gebruik van meegevende ondersteuning geeft dit bij zacht nevengesteente aanleiding tot veel onderhoud.

b. Bij terugwaartse afbouw , voordat de pijler begint.

Men drijft eerst de toe en afvoergalerij tot aan het einde van het veld en maakt daar de pijlerdoortocht.

Tijdens het lopen van de pijler wordt de galerij achter de pijler geroofd.

Alleen de voordruk kan nog aanleiding tot onderhoud geven.

De voordelen van de terugwaartse afbouw ten opzichte van de voorwaartse afbouw zijn:

1. Onderhoudsbesparing, de galerij wordt achter de pijler geroofd.

2. De vulling aan kop en voet pijler vervalt.

3. Het veld wordt vooraf verkend

    Storingen, uitspoelingen,  dekterrein grenzen worden vastgelegd

4 De post loopt onafhankelijk van de pijler

    Vooruitgang en prestaties  hierdoor op te voeren.

5. Eventuele kolen tussen de galerij en een storing kunnen gemakkelijk met behulp van simpel lontgonnen worden.

     Bij voorwaartse afbouw zou dit dubbelzijdige afbouw, dus veel onderhoud geven

6. De pijler loopt onafhankelijk van de post

     Grote pijlervooruitgang mogelijk ( mechanische pijlers).

 

Nadelen van terugwaartse afbouw

1. Aparte bediening en materiaaltransport voor de post

   Bij voorwaartse afbouw helpt pijlerbediening.

2. Materiaal voor langere tijd vastgelegd

    Transportmiddelen tijdens drijven van post onvolledig benut

3 Aparte luchtkokerstreng nodig (plastic lotten)

Het nadeel van de aparte bediening en materiaaltransport wordt groter, naarmate er meer en langere wegen zijn tussen steengang en front van de post.

Het is dus zaak  bij terugwaartse afbouw de vooruitgang van de posten zo hoog mogelijk op te voeren.  

 

2. Arbeidscyclus.

Het geheel van werkzaamheden, benodigd om 1 afslag te maken noemt men arbeidscyclus.

De cyclus bestaat uit:

a. het maken van de holruimte

     Dit kan gebeuren  apart in de kool en apart in de steen  of in beiden tegelijk.

b. het laden

c. het ondersteunen

d. het nevenwerk, zoals het verlengen van de transportmiddelen, buizen en luchtkokers.

Het materiaaltransport geschiedt meestal, los van de cyclus, door aparte mensen, indien dit niet gebeurt valt het onder nevenwerk.

 

3. Vroeger benodigde tijden voor de arbeidscyclus.

Tot voor enige haren geschiedde het losmaken van de kool met behulp van de afbouwhamer.

Een vooruitgang van 2 meter per dag was normaal.

Er werd met de hand geladen op een transportband (grote schephoogte).

 

Voorbeeld van de tijden in een arbeidscyclus.

Afvoergalerij met stock in de vloer.

Laagdikte 1 meter   Helling 100   Kaplengte 2 meter.

Hoogte onder kap 2,30 meter.

Bezetting 3 diensten van 2 man                                              Nuttige werktijd 400 minuten.

Ontkolen en betimmeren op stock                                        250 minuten }

Boren, bezetten, schieten van stock                                     260 minuten }  81%

Laden                                                                                                 200 minuten }

Ondersteunen van galerij                                                          130 minuten    13%

Nevenwerk                                                                                      160 minuten    16%                        

                                                                                                              _________

                                                               Totaal                                  1000 minuten

Tijd voor storingen en persoonlijk persoonlijke

                                                                             Verzorging             200 minuten   

                                                                                                              ___________

                                                                              Totaal                   1200 minuten

Het maken van de holruimte  en het laden kostte 81% van de tijd. Voor verbeteringen keek men dus eerst naar deze punten.