Klimaatbeheersing ondergronds (heel moeilijk en ingewikkeld systeem)                                                home

 

Zie de link    Grubenbewetterung

Verklaringen volgen nog bijvoorbeeld: waarom 2 schachten, verbod van combinatieschachten in steenkolenmijnen (in en uittrekkend) Ligging van de schachten: voor en nadelen. Enzovoorts                                                 

                                                               Foto Wolfgang Schubert

                                               Minister Achenbach Schacht 6 met luchtkokers

Schacht 6 is een uittrekkende schacht. De kompels die via deze schacht naar ondergronds gaan moeten door een luchtsluis. Er zijn twee dikke luchtdichte stalen deuren. Men opent de eerste deur en alle kompels gaan in de sluis. Deze deur wordt vergrendeld. Daarna kan men de tweede deur openen en bereikt de schachttoren. In die schacht is het ontzettend warm en vochtig, en het ruikt er zeer muf naar rottend hout.

 

Ventilatie in de ondergrondse werken van levensbelang.

Dit dient

Om te kunnen overleven.

De schadelijke stoffen af te voeren

Om de ondergrondse werken te koelen

In vorige hoofdstukken hebben wij reeds gezien met hoeveel graden de temperatuur stijgt per 100 meter

Heel belangrijk is dat de werkterreinen dieper en ook verder van de schachten af kwamen te liggen.

Daardoor neemt ook de warmte toe

Ook door de mechanisatie kwamen meer machinerieën ondergronds die er voor zorgden dat daardoor de temperatuur werd verhoogd.

De hoogste temperaturen heersen op de werkpunten te weten pijlers, voorbereidingsposten en steenposten.

Op voorbereidings- en steenposten wordt altijd door middel van ventilatoren geforceerde lucht aangebracht.

In de luchtstroom worden deze gehangen en door middel van een lekdicht buizensysteem (lotten) naar voren geblazen.

  Foto Wolfgang schubert

Het klimaat is onderhevig aan luchtvochtigheid, luchttemperatuur en luchtsnelheid.

Wordt het klimaat slechter dan zal de afvoer van te hoge lichaamstemperatuur moeilijker worden.

Het lichaam zal dat proberen op te vangen door te gaan transpireren.

Kan het lichaam de warmte niet kwijt, dan stijgt ook de lichaamstemperatuur, de bloeddruk gaat omhoog, snellere polsslag, veel vochtverlies en de gezondheid komt in gevaar.

Daarom zijn er voorschriften voor het verblijf ondergronds en dat heb ik aangegeven bij mijnbouw “werktijden”.

De gesteentewarmte wordt toegevoegd aan de ventilatielucht.

Bij oudere werken zal de afdracht minder zijn.

De gangen worden bekleed met steenknuppels of opzetplaten daar achter wordt tegen het gesteente stenen geplaatst.

Dit werkt ook al iets isolerend.

De ventilatiedienst  houdt toezicht op dit systeem.

 

 Foto Wolfgamg Schubert

 

Met welke warmtebronnen krijgen wij nog buiten de gesteentewarmte te maken.

Pijlermotoren

Pijlerverlichting

Lichaamstemperatuur

Wrijvingswarmte door het schaven van kolen, de lopende kettingtransporteurs, electrische bedrading.

Motoren, diellocomotieven, transformatoren.

In galerijen: lopende transportbanden.

Aanleggen van boorgaten.

 

Er moet met diverse omstandigheden rekening worden gehouden en er zijn zoveel formules dat dit te ver zou voeren om deze uit te werken.

Het zal verder begrijpelijk worden aangevuld. Voor aanvullingen hou ik mij aanbevolen.

 

 FotoMark vd Hurk

 

Foto Wolgang Schubert