In opbouw en heeft u bijzonderheden laat het weten.                                                                                                   Home

 

                                                Beschrijving: schacht      

                                    Kaart uitgegeven door Sigarenmagzijn J.W. Kortis-Smeets Heerlerheide  (Sjef en Mientje)                     

Oranje Nassau III

Deze mijn kwam in 1917 in produktie – einde kolenproductie op 3 augustus 1973. De totale bedroeg  38.265.000 ton

Zij was gelegen  in Heerlerheide in het noorden van de concessie, de (Oranje-Nassau Mijn III, of ON-III, start van de aanleg 1910.

In het noordveld  van de concessie bevinden zich vetkolen. Er werden magere kolen gedolven omdat in het noordveld veel storingen zijn

De eerste boring werd op 19 oktober 1908 aangezet op de Varenböcher (Varenbult) de latere buurtschap Varenbeuk.  Diepte 803,61 meter. Het carboon lag op 262,57 en eerste kolenlaag op 291,10. Totaal werden 26 lagen en riffels doorboord, allen vetkool.

Twee schachten waren gepland die 2 km uit elkaar zouden liggen

De voor bereidende werkzaamheden voor de dubbelschacht start nog in 1912 en op 9 januari bereiken de bevriesgaten op 157 meter de zachte leisteen.

 

Op 31-12-1912 wordt het drijven van de schachten uitbesteed aan Gewerkschaft Deutsche Kaiser GDK uit Hamborn Westfalen en het procédé is bevriesmehode.

In juli 1913 werd onder leiding van diplom-  ingenieur F. Sievers  met afdiepen begonnen en in november 1913 de tubing-ringen aan het vaste gesteente geplaatst.

Vanuit de ON 1 nabij schacht 2 worden 2 steengangen gedreven de een in noordwestelijke richting steengang no 250 de nadere no 251 in noordoostelijke richting

Onderweg de beruchte Heerlerheide storing.

Steengang 251  ondervond veel moeilijkheden.

De steengang als dwarsgang in noordwestelijke richting bereikte via een grondgalerij in laag 1 de storing maar kon met minder moeite daardoor heen.

Beschrijving: Scannen0001

Copyright ?     (Prachtige bouwstijl)

 

Als de ON III met de ON I verbinding heeft fungeert de schacht van de Oranje Nassau I als luchtschacht.

Bovengronds waren ook inmiddels de schachtbok, het ophaalmachinegebouw, de compressorcentrale en enkele bijgebouwen klaar.

Het complex was ontworpen door hoofdingenieur Etorre en week af van de architectuur in Limburg en vormde Franse invloeden.

Het materiaal werd in het buitenland besteld maar kon wegens de oorlog niet worden geleverd.

Eerst in de jaren 1919,1920, 1921

Ondergronds ging het verder laag A werd ontgonnen en B en C werd voorbereid.

De 318 meterverdieping werd aangezet om het Noordoostveld te ontsluiten waar men dacht de cokeskolen te vinden.

Op de Oranje Nassau I werd een tweede wasserij geprojecteerd voor d e ON III kolen en zo geplaatst dat een later te bouwen cokesovens zouden kunnen worden gevoed.

De ophaalcapaciteit was onvoldoende daarom gingen de kolen naar de ON I ondergronds.

De arbeiders gingen ook ondergronds te voet van de ON I naar de III en dat was veel tijdverlies. (wel vielen zij onder de III)

In 1917 werd de schacht  ingericht voor vervoer

Een zware afdieplier overgenomen van de Staatsmijn Emma deed voorlopig dienst als ophaalmachine voor de 250 meterverdieping en een andere voor de 318 meter en waren opgesteld in een houten noodgebouw. De harmonie heeft er nog in gerepeteerd en daarna op de Huskensweg als Casa Italiana gebruikt.

Ook de koempels werden in noodgebouwen ondergebracht

In 1914 werd er ondergronds vanaf de Oranje Nassau I ( verdieping 250) een hoogspanningskabel gelegd

In 1917 nam de mijn als zelfstandige deel . in dat jaar werden ook 55 geïnterneerde Belgische militairen tewerkgesteld

In 1918 bedroeg de productie 131.166 ton.

In dat jaar (1918) werd ook een begin gemaakt met het drijven van een pompenkamer en watergalerij op de 318 meterverdieping. Het water werd afgevoerd naar de 250 meterverdieing en afgevoerd naar de Oranje Nassau I

In 1921 werd de voorlopige zeverij gesloopt en de nieuwe in bedrijf gesteld.

In 1928 worden de afdieplieren (platte trommels) vervangen door het Koepesysteem

In 1930 wordt schacht 3 van de Oranje Nassau I hoofd productie schacht.

 

Ook wordt de elektriciteit van de Oranje Nassau I via de 250 meterverdieping aan de ON 3 geleverd.

Een dubbelschacht doorsnede 6 meter en een enkele van 4,5 meter  deze laatste werd de latere Oranje Nassau IV.

De dubbelschacht had 4 kooien.

Water werd afgevoerd via steengang 250 meterverdieping naar de Oranje Nassau Ondergrondse kabel van Oranje Nassau I leverde de stroom

 

De eerste is een productieschacht  voor vervoer van materiaal grondstoffen en mens en de andere luchtschacht.

Voorschrift in de Nederlandse mijnbouw dat twee schachten zijn voorgeschreven.

Onderling staan die in verbinding met elkaar. De een krijgt een grote ventilator. 

De schachten.

Een schachthouwer verdiende 5,96 mark of f 3,53 een zeer hoog loon per dag

De diepte tot het harde gesteente is geschat op 160 meter en voor de luchtschacht op 210 meter.

                                               Beschrijving: onder aan de schacht ON 3 

Sjef Boer (rechts) na de dienst onder de schacht. Naast hem Rado en Joegoslavische kompels die hij onder zijn hoede had.

 

                                 

Verdiepingen in meters

225-318-420-545-700-825 (laatste niet in bedrijf)

 

                                    Beschrijving: IMG      

                                               Sjef Faessen bedankt

Ondergrondse Vakscholieren  Oranje Nassau III troep 14 jaargang 1955

De voorste rij van links naar rechts: Lous v.d.Werd,Harrie Wolters,Peter Scheffers,Huub Corvers,Leo Elbers.

De achterste rij van links naar rechts:Piet Blezer,Janus Diependaal,Lambert Bogman,Henk Dost,Harrie Schafer,Frans Dohmen,Jan Rutten,Sjef Faessen,

De bovenste rij van links naar rechts:Hans Moonen,Matheu Weerts,Kees v.d.Ven,Matheu Dekkers, Huub Berg, Lous Boosten, Wiel Wetz, Baas Huub Gossen,Jan Geurts.

                          Laadplaats 545 meterverdieping

                        Fröhlich und Klüpfel

                          

                       

                       

Paarden

Er hebben ongeveer 40 oersterke paarden gewerkt.

De bekendste waren Bertha, Castor, Pollux en Bertha.

                                   

            Beschrijving: st barbara cornelius Sint Barbara, Corneliuskerk Heerlerheide

Ongevallen.  Bron Stichting Gedachteniskapel Terwinselen.

Bovengronds zijn helaas 7 kompels dodelijk verongelukt

Habets J.H

05-08-1956

Neus J.H.

17-04-1934

Vrolings H.

18-02-1943

Koehl A.M.

26-08-1918

Hagen J.W.

19-03-1942

Pol H. van

05-12-1915

Vromen G.

26-06-1934

 

 

Ondergronds 104 slachtoffers

Laufs Th

1913

Alstede G.

1929

Rijsewijk P.van

1942

Leclair J.H

1914

Koopmans M.

1929

Aranyos K

1942

Körver J

1915

Hofstädter S.L.

1929

Wit A.de

1943

Leeuwen D. van

1915

Filipiak V.

1930

Sobczak E.

1943

Hoss L.

1918

Peter L.

1930

Tatusch R.T

1943

Velsen B.van

1918

Heikhaus W.

1930

Curfs L.

1943

Verhagen F.

1920

Keesmakers L

1930

Steskens M.H.H.

1944

Simons H.

1921

Jäger W.

1930

Blankenstein A.

1944

Schepers L.

1921

Schulz A.

1930

Lemmens C.H.

1947

Coling J.

1921

Geurts L.

1931

Mutsaers P.C.B.

1948

Brozius F.

1921

Frederiks J.

1931

Linden M.H.

1950

Verfurth G.

1922

Boogaard E.K.G vd

1932

Kiepkowski F.

1951

Dornhöfer G.

1922

Volk J. * zie prentje

1933

Schijns P.H.

1953

Althoff H.

1922

Szpak Th * zie foto en prentje

1933

Spiertz W.J.

1953

Viehmann H.

1922

Steffen J.

1933

Zielemans J.P.d

1953

Wontora F.

1923

Laumen M.

1934

Janssen W.J.J.

1954

Viehmann J.

1923

Krzyzniak S.

1935

Wetzels J.F.M.

1955

Kos F.

1924

Zovi A.S.

1935

Kremer R.

1956

Muller P.

1925

Steen W.

1936

Peeters P.W.

1956

Fischer K.

1925

Boschmann J.

1936

Inglot St.

1958

Hotkowitz V

1925

Tumelero F

1936

Housen F.H.

1959

Zimny J.

1925

Meens F.J.L.

1936

Musui C.

1959

Broschwich F.

1926

Tecovich A.V.

1936

Stanko W.F.I.

1961

Rupio G.

1926

Durak J.

1937

Harenczijk

1962

Wouwer J.C.van

1926

Pijls F.

1937

Voncken J.J.

1962

Bree J.

1926

Opgenort N.

1937

Patalon J.Th

1962

Mobers J.

1926

Genski F.

1937

Bierman T.

1965

Jekutsch H.

1927

Petric. A.

1937

Ruiten.J.H.

1965

Veldhoven H.J.van

1927

Debie F.

1938

Liszewski H.

1965

Keybeck G.i

1927

Plum L.

1938

Janssen J.M.

1967

Konrad A.K.

1927

Schneider A.

1939

Goldsteijn H.G.J.

1968

Robavetz Fr.

1927

Trebels M.M.H.

1941

Sluis H.J.van der

1968

Pasek W.

1927

Hodinius P.J.

1941

Simons F.

1969

Gosek D.

1928

Wallstein H.

1941

Hautvast F.A.G

1971

Ritzen N.J.

1928

Vromen J.H.A.

1942

 

 

Jaarlijks is er in de Mijnwerkersparochie Sint Antonius van Padua de Vrank Heerlen een intentie.

 

Beschrijving: Theodoor Kazimir Szpak overleden ON III 1933

Vader van Thea Dreuw- Szpak. Op de foto hiernaast staat Theodoor. Bedankt voor het mogen plaatsen.

Beschrijving: Pap van Thea Dreuw-Szpak

Zij mogen nooit worden vergeten. Daarom de Koempelmissen in de Vrank en de algemene herdenking eenmaal per jaar in Terwinselen.

 

Grafrede voor verongelukte Harm van der Sluis

 

Spoor

In 1925 rechtstreekse spoorlijn van de Oranje Nassau III naar de Oranje Nassau IV

 

Grenssteen van de Oranje Nassau IV

Wim de grenssteen staat er helaas niet meer, ik heb hier nog iets aan proberen te doen om hem opnieuw geplaatst te krijgen maar dat is me helaas niet gelukt.
De steen stond op de weg van Palemig naar de Heihoven, aan de linkerkant. (Bericht en foto’s van Marcel Klasens)

 

                                               

 

                                               

Tekst webmasterj

Deze stenen werden aangewend om de gebiedsafbakening aan te geven van een mijn.

Deze steen stond op de grens van de Oranje Nassau IV.

De naam van de eigenaar werd er in gebeiteld.

De Duitser noemen dit een Lochstein.

De mijnmeters controleerden die punten en loodrecht naar beneden wist men tevens ook waar de grens lag.

In het begin moest men ondergronds 10 meter van de grens blijven .

Later is dat teruggebracht naar 3 meter.

Zelf heb ik in deze grenspijlers(concessiepijlers) gewerkt.

 

Mechanische ontginning

Op 27 maart 1946 werd een poging gewaagd om mechanisch te ontginnen. (kolenschaaf)

De schaaf werd gemaakt uit het staal van een tank en aangedreven door middel van rooflieren.

In 1948 werden de schraapbakken ingezet.

 

Ondergronds Transport

Gebruik werd gemaakt van persluchtlocomotieven (Schwarzkopf) op de 318 meterverdieping.

Op de 420 werd gebruik gemaakt van de persluchtlocomotieven Hoek.

.

In 1954 had deze mijn weer de hoogste naoorlogse productie namelijk 964 duizend ton steenkool (hoogste productie van alle ON zetels)

Mijnwagens

In verband met de grote vlucht van de mijnbouw hielden de Duitse kolenwagenbouwers de productie daarvan niet bij

Vele bedrijven bouwden dan in licentie voor hen. Zover ik weet werden de kolenwagens gerepareerd  bij de firma Hundscheidt in Heerlerheide.

 

Beschrijving: 035 

Arno Vrolings aan het werk. Hier controleert hij staande in de kettingtransporteur de eenheidsploeg.

 

Aanhangsel: bron Steenkool en Thermenmuseum

Onze mijn de ON III behaalde in 1959  met 967.410 ton gedolven steenkool wederom de hoogste productie van alle ON-zetels

De ophaalmachines van de zetel verwerkten in 42 jaar tijd:

- 20 miljoen bruto-ton steenkool > 3,5 miljoen ton (mijn)stenen >360duizend ton hout >340 duizend ton materiaal

 

Nog enkele feiten.

Op Koninginnedag 1948 werd de schacht en ingangspoort feestelijk verlicht.

Beschrijving: 043

 

25 Augustus 1946 werden mede georganiseerd door de ON-III de mijnwerkerskampioenschappen wielrennen verreden. In totaal deden 12 teams mee met als inzet de Ingenieur Groothoff- wisselltrofee.

Op 2 december 1974 opheffing Mijnwerkersbond Heerlerheide

 

Beschrijving: 100_1552

Heerlerheide Begraafplaats-Mijnwerkersmonument gewijd aan de in 1943 gefusilleerde mijnwerkers R.Savelsberg (48) en M. Tempeleers  (38 jaar)

 

Kolenboeren

De kolen werden afgehaald ingang Rennemigstraat. Kolenhandelaren waren Heuts, Gulpers, Paulussen, Quinten, Rutten Schelsberg en verstraten Geitstraat.

 

Bijnamen Oranje Nassau III

Buul, der

Was altijd nors

1717 d’r

Opzichter die altijd zei : 1717 + 2 gulden punkten dan heb je inne gowwe loeën.

billige Jacob, d’r

Deze afdelingsopzichter was zuinig met het vaststellen van de accoorden

communiebenkske

Ging voor dat hij naar de mijn kwam ter communie in de kerk

Der ouwe ervarene en der sjneuzel  

Twee opzichters (broers). een met langere ervaring en de ander nog in het beginstadium

Generaal  snuffel

Was altijd zeer nieuwsgierig en vroeg: hoe staan de zaken

hobby d’r 

De koel is mienge enige hobby

Jumbo d’r

Was groot en sterk roofde zonder sylvester (stijlentreker) met z'n blote handen

Kiebelmajoor, d’r

Zorgde voor de wc tonnen

Lange d’r

Groot iemand

Mike Molten, d’r

Leek op die televisie ster

naze  joep, d’r

Had een fikse neus

Piefekop ‘d’r

Had de gehele dag de pijp in de mond

Pletske, ‘t

Koekje. Hij had altijd koekjes op de boterham

 

Beschrijving: 037 

Arno Vrolings op de 545 meterverdieping zorgt voor productie.

Hier bedient hij de wandelondersteuning  (Hemscheidt)

 

Beschrijving: 024

Dit is een groep OVSers die voor vast ondergronds gingen.  Het jaar is 1960.

Namen Staand van links naar rechts: Leo Lendi-A Vrolings-Guus Pasveer- v.d.Pavert-Sinus Terpstra-?-Winands-Gielen-Geurts-Wiel Cordewener

Zittend  Benny v Wamel-Terpstra-?-baas Bout-Klarenbeek-?-Funs Frissen 

 

                                               Beschrijving: 100_1515

                                    De kinderen van de school “de Schacht” spelen boven het schachtgat