Voor hoofdpagina  klik:  hier

 

 

                                                                  1943  Foto(Bild) Frank Glaubitz)

                                                                              Bottrop    Malakoff Toren met Schachtbok Mijn Prosper ll  (sinds 1873)

 

                                               Heeft u aanvullingen geeft die aan mij door ,dank u!!

 

Bovengronds bedrijf.

Wil men ondergronds kunnen functioneren dan zullen bovengronds voorzieningen moeten worden getroffen om dat mogelijk te maken.

 

Administratie

Hier worden alle administratieve handelingen afgewikkeld

Badlokaal

Opslaan van kleren en badinrichting

Bandenwerkplaats

Repareren van transportbanden

Centrale

Opwekken van de stroomvoorziening en perslucht

                        L Lies augustus 1976 

              Val van de Lange Lies (ON 1 mijn Heerlen) is gemaakt door J. Geilen in augustus 1976              

 

Zoals u hoogstwaarschijnlijk weet had 99% van de mijnzetels een elektriciteitscentrale zo niet dan leverde een andere zetel de elektriciteit.

 

Waarom was de elektriciteit zo belangrijk omdat de bedrijven ontzettend veel energie gebruikten voor de machinerieën onder en bovengronds.

Aangezien de (Staats)mijnen niet aan het water zijn gebouwd had men ook geen natuurlijk koelwater

Ook werd de perslucht in de centrales aangemaakt.

Om die energie op te wekken werd gebruik gemaakt van stoom.

Het warme water werd afgevoerd naar de koeltorens om het door middel van lucht af te koelen en daarna weer om het opnieuw te gebruiken voor het condenseren van de afgewerkte stoom.

Zou bijvoorbeeld in een mijnbedrijf de stroom uitvallen dan zou niets meer werken.

De pompen die het vrijgekomen mijnwater naar de oppervlakte transporteren vallen uit en de mijn zou beneden verdrinken.

Daarvoor was ook een wet die voorschreef dat er onderling elektriciteitskabels werden gelegd zodat een andere mijn bij uitval de stroom leverde

Een groot voorbeeld hiervan is dat 15 september  1908 op de mijn Laura het ketelhuis ontplofte en zeven mensen de dood vonden.

Op de Staatsmijnen stonden koeltorens die ontwikkeld zijn door de Staatsmijnen (.Ingenieur Iterson) koeltorens.

De koeltorens die een merkwaardige vorm hebben (diabolo) zijn in wezen een soort radiator.

De centrale van de Emma was de grootste van de Staatsmijnen Haar vermogen bedroeg ongeveer 140 MW ( 1 megawatt is miljoen watt). Dan volgde de Maurits 115 MW

verder het SBB (Stikstofbindingbedrijf 24 MW Cokesfabriek Emma  18 MW

De laatste twee waren zogenaamde kracht warmtecentrales .

Dat betekent dat de stoom, na gediend te hebben voor het opwekken van elektrische energie. nog voor andere doeleinden wordt gebezigd

De stoom van  de SBB centrale werd gebruikt in de chemische bedrijven.

De stoom van de cokesfabriek Emma in de installaties voor winning van chemicalieën het ongezuiverd cokesovengas.

Ook wordt stroom aan derden geleverd..

Ook waren de Staatsmijncentrales verbonden met het landelijk elektriciteitsnet S.E.P. (NV Samenwerkende Elektriciteit Productiebedrijven
Ze waren in staat hulp te verlenen bij storingen

De S.E.P. was weer verbonden aan het West-Duitse net , het Belgische net bij Luik en met de Belgische mijnen in de Kempen) .

 

               

Cokesfabriek

                        1952

 

Cokesfabriek Zollverein Essen  (Hier ziet u Cokesovenbatterijen)                                              (Bild) Foto :Frank Glaubitz 

 

 

Fietsenloods

Het stallen van de prive fietsen

Houtbaan

De houtsleden worden door middel van deze kettingbaan naar de losvloer getransporteerd.

Houtterreinen

Opslaan van ondergronds mijnhout. Om 15.00 uur werden de houtbonnen vanuit de opzichterskamer aangeleverd.

Houtzagerij

Het aangeleverde hout werd hier op maat gezaagd en gemeesd ( stijlen boven halfrond ingezaagd) en aan de voet schuin ingezaagd.

Op sleden geladen en vandaar uit klaar gemaakt voor transport naar ondergronds.

Koeltorens

Het koelen van heet water uit de centrale

Kolendepot

Opslagplaats van kolen die naar de bestemmingen moeten

21067Foto Frank Glaubitz

Kegelvormige kolenopslag. De trein voert de kolen af Mijn Daqing.Streek Tiefa (China)

 

Kolenwasserij

Het wassen van de kolen via een speciaal procédé

Methode –De Vooys ,Tromp en methode Staatsmijnen.

Wassen ging door de stenen te scheiden van de kolen in zware vloeistof.

Als zware vloeistof werd gebruikt procédé’s bariet-,steenslik-of magnetietsuspensies.

Het terugwinnen van die stoffen vergt veel werk.

Toen kwam een nieuw systeem door middel van middelpuntvliedende kracht,die 1000 tot 2000 keer zo groot is als de zwaartekracht.

Dat gebeurde met cyclonen

Lampisterie

Hier worden de ondergrondse lampen nagekeken en gevuld

LPIC0174  Lampisterie Augusta Victoria (foto Wolfgang Schubert)

Leermijn

Hier worden praktische opleidingen gegeven voor kompels in opleiding voor ondergronds

Losvloer

Hier gaat mens en materieel naar beneden en komt bovengronds

Blegny_023      (Foto)William A.van Schaik (Heerlen NL)

Mijn Blegny  (Met beeld H.Barbara)

Magazijn

Uitgifte en inname van materiaal

Materiaalterrein

12799 Foto Frank Glaubitz

Materiaal klaar voor transport naar ondergronds. Mijn Merlebach Nord  (Houllieres Bassin de Lorraine) Saargebied-( Duits Grondgebied)

 

Melkhuisje

Verkoop van melk, koeken en rookwaren

Mijnpolitie

Zorgt voor orde en doet controlewerkzaamheden

Ophaalgebouw

Hier bevinden zich de ophaalmachines die worden bediend door de ophaalmachinist

Opleidingsgebouwen

Worden de opleidingen verzorgd

Portier

Deelt penningen uit en houdt diensten bij

Proefstation

Hier worden proeven genomen met materieel

Schachtbokken

Stalen of betonnen constructies waarop het hele transportsysteem rust

thorsby1  Foto Pete Clements Engeland

Mijn Thorsby in Mansfield  Engeland  (Ik vind deze bouwstijl apart en fantastisch)

Schachtgebouwen

Gebouwen rondom schacht

2086 Foto Frank Glaubitz (Duitsland)

Ode aan mijn Kompels uit Sardinie (Montevecchio)

Schietmagazijn (Bunker)

Hierin zijn de springstoffen opgeslagen  voor de schietwerkzaamheden ondergronds

Foto Heinz Grossmann  (Bunker Schacht haltern1

Spr

Schacht Haltern Spregst Springstoffen

Slikbassin

Afgewerkt kolenwaswater aldaar opgevangen.

De zware stoffen zinken en deze wordt gebruikt als brandstof (slam, slik) )

Het water zonder bezinksel wordt afgevoerd naar beken en gaat richting zee

Syntracietfabriek

Via een speciaal procédé synthetisch bewerken van kolen

Spoorweg

Aanvoer van materiaal en afvoer van brandstoffen naar de bestemmingen

Loc 14 van de Oranje Nassaumijn:  Copyright Raymond Dudink

Staat op het terrein van het Mijnmuseum Heerlen

 

 

Steenbergen

Opslagplaats voor mijnsteen

21033Foto Frank Glaubitz

Mijn Daqing (Streek Tiefa ) China

 

Ventilatiegebouw

Hierin staan zuigapparaten die de lucht uit de mijn zuigen

Verbandkamer

Behandelkamer van gewonden

Werkplaatsen

Revisie en aanmaak nieuwe gereedschappen

Zeverij

Kolen worden daar gezeefd op verschillend grootte

 

 

Dan ter afsluiting nog een foto extra            Dagbouw Fuxin China (Steenkool)

 In dat land is ook veel schachtbouw

Foto Frank Glaubitz

                                                           2491

 

Bedankt voor het bezoeken van mijn site en hopelijk: Tot Ziens,Auf Wiedersehen ,Au Revoir, See You Again.

 

Tot slot: bezoekers moet je koesteren en daarom is het een hele eer dit te mogen ontvangen.

Wordt wel nog uitgewerkt: bedankt!!!!

 

award1

Klik op de afbeelding voor de website

award2