Beschrijving: Scannen0002Tekening Jo Schoenmakers

Staande is vervoerregelaar Wiel Swaenen uit Heerlen .Zittend in de loc is machinist Jo. van Moorsel uit Hoensbroek.

Zittend op de kolenwagens zijn Willem Hofland en Nanny Eringa uit Heerlen allen werkzaam op de O.N.1.

 

 

Kompels gezocht- Wie zoekt wie?

Reacties naar: mijnhouwer@home.nl

 

Voor hoofdpagina klik hier > homepage <

 

Gedichten

7 joar zin vergange

En nog ummer brandt in mich t verlange

Want t stjerve van de koel

Deeg pien, enne hiele boel

En es ich koos

Ging ich op de knee es t moos

In eine ruk

Noa de Maurits truk

Veul joare van mie leave

Hb ich draan gegeave

M,t is gedoan, veurgood

En noe zit ich, mit me koelmansblood.

 

H.Daemen. Limbricht

Bedankt voor het mogen plaatsen

 

 

Hallo Wim

Bijgaand een aantal gedichten over de mijn. mijnwerker en Sint Barbara in het dialect.

Ik heb ze ooit vaker gebruikt als eerste lezing in een koempelmis of bij een Barbaraherdenking.

Groet Wiel Roeselers

11 juli 2021

 

Sint Berb

Zoewie, aan de leefde van mam,

n Kindj zich lekker kint werme

En zich kint versjteke

In heur besjermende erme

Zoewie ene man zich kint werme

Aan t hart van zien vrouw

Zien toekomst in heur henj ligkt

Besjermd in iewige trouw

 

Zoewie inne ouwe miensj zich wermt

Doer: Ich geleuf in der Hier, te zigke

En zien leve in de besjermende sjoet

Van de Moedergoads kint ligke

 

Zoe kos de koelman zich werme

Es he Sint Berb aa sjprook onge aan de sjach

En zich gesjterkt veule doer

t Vertroewe op heur besjermende krach

Wiel Roeselers Broenssem

 

De Koel

Mien Limburgs landj in bontje klure

Wie gesjilderd doer n meesterhandj

Doer de iewe her bewaard

Mien Limburgs landj mien huvellandj

 

Mien Limburgs landj mien ermood landj

Vuur de luuj dan waal n heem

Mer sjravelend aan de brikke

Vuur n leve in de sjeem

 

Bis dat doe de koele

Gedrieve doer t zjwarte good

Welvaart brachte in dees sjtrieke

En t Limburgs landj ontsjloot

 

Os sjoene Limburgs landj

Mit buusje, velder en weije

Doer de ontginning van de koele

Hat t landj veul geleije

 

De luuj die vruijde zich oprech

Noe koam der broed op de plank

En vuur leef nomme ze mer

Der koale sjtub en sjoorsjtee-sjtank

 

De wesj in de gaard aan de lien

In wit, in bontj, in frisje prach

Bis dat de windj de zjwaam neersjloog

Alle wit en bontj, grauw wie de nach

n Loopbaan bie de koel

Begos diks in de zeverie

Mijnsjtee zumere oet koal

Es koelman begos-te achter in de riej

 

Sjlepper, huijer, meester.huijer

Sjterk woar de hierarchie

Van klene man bis groete hier

t Hoert der allemoal biej

 

Hoezer, koale erpel

Al woar van de koel

Voetbalclub en fanfaar

Ze regelde de ganse boel

 

De sjmauere woare diek

Diek en good belag

Mer de koel klauwde dich

Dien lof en ooch dien krach

 

t Koelwerk dat woar hillig

Mer ooch zoe iewig zjwoar

En alledaag dan loerde

Waal urges t gevoar

 

Achter blieve onger sjtee

Of bevange doer t gaas

Ten onger gegange in n inferno

De koel woar der miensj diks de baas

 

De koel is toe t is gedoan

Mer noe nog alle dage

Mot minnig ee de laste

Van de koel nog drage

 

s Levenhier loat noe de zon sjiene

Uver os en os Limburgs landj

Wies os der weg de vier motte goan

En pak der koelman bie de handj

 

Wiel Roeselers, Broenssem

 

Der Koelman

Erm woare de luuj

Erm woar dit landj

Van zompe en benje

Bare grondj en zandj

 

Nieks oppe dusj

Nieks woar t werd

Bis koale gevonge

Woerde in os erd

 

Wie angesj dit landj

Wie angesj os welt

Wie de koele koame

Brachte wirk en geld

 

Hel woar t wirk

Nut en ooch zjwoar

t Klaude dien krach

n Bietje joar noa joar

 

Zjwart woar de koal

Zjwart woar t good

Zjwart ooch der koelman

Bis in longe en blood

 

In t duuster van de nach

In sjteen en in sjtub

Verrikde minnige koelman

In zjweet ziene ruk

 

De longe vol sjtub

Maag en derm bedorve

Aan t wirk is minnig ee

Doezend doede gesjtorve

 

Angs vuur t daak

Angs vuur t gevoar

Vuur lief en gees

Onmiensjelik zjwoar

 

t Drieve t jage

Noets neet genog

t Systeem woar

Egelik bedrog

 

t Ganse leve

Van weeg bis graaf

Sjtumde de koele

Vuur de luuj aaf

 

Wirk en de hoezer

Bonne vuur koale

Loen en aafrekening

Op de koel te hoale

 

Hermenie en fanfaar

Of de voetbalclub

De koel regelde al

Es pries vuur de sjtub

 

Wieveul zint der blieve

Onge i gen erd

Wie veul bleve uver

Mer woare nieks mie werd

 

Wie veule motte

Nog in zon bild

Huujedaags nog leve

Omdat n leve neet tilt

 

Be vuur de koempels

Uch vuur gegange

Be vuur de luuj

Die noe nog zin gevange

 

Geneet van de sjupping

Van blome in de wei

Veul de zonnesjtroale

Zien de klure van de hei

Ruuk t huijend graas

Geneet van t leve

Bedank s Levenhier

En bedink dich dan eve

Hie in dit landj

Of wiet uver zie

Zint ummer nog luuj

Die t leech neet kinne zie

Wiel Roeselers Broenssem

 

**********************************************************************************************************

Beschrijving: img086

Koempels van de Oranje Nassau II. Wie weet de namen? S.vp doorgeven aan Frans Taalman: ftaalman@ziggo.nl

 

***********************************************************************************************************

Wie heeft heer Slangen nog gekend? S.v.p contact opnemen met zijn kleinzoon Ron Slangen.

Zie zijn site Inkoop Verkoop mijnlampen mijnwerkerslampen reparatie en restauratie

Beschrijving: in-memoriam

 

Beschrijving: zij-die-ons-ontvielen

 

Op pagina 2 van het Limburgs Dagblad  van 30 november 1973 onder de kop:,,Met Jan van Lieshout binnendoor en buitenom" een nog grotere kop

Vaarwel Emma,mijn diepe mijn,

 

vandaag zal het dan de laatste zijn,

de laatste kool die wordt ontgonnen,

met de uitbouw is men reeds begonnen.

Ondanks gebrek aan energie

kreeg men jou toch op de knie.

Nooit meer: ,,Glck Auf",nooit meer die schachten,

nooit meer die kolen,die welstand hier brachten.

Het zwarte goud heeft afgedaan,

men opent liever een oliekraan.

Wat is er gemorkst,gesjraveld en gesjoefd

en toch met veel plezier bij jou vertoefd.

Met weemoed zal ik aan je blijven denken,

"t Is als een afscheid van een vrouw, en dat doet krenken.

Aan al de kompels:,,Vanaf hier gegroet,

 

Glck Auf  voor het laatst, het ga je goed". 

JAN HUIJNEN.

 

Drie kompels Dragstra laten mijnverleden weer leven
'We hoorden aan het kraken van het hout hoe groot de druk was'
BRUNSSUM - Jaren stonden de gevelstenen met het opschrift 'Staatsmijn Emma anno 1911' in de tuin van DSM. Nu zijn de stenen terug op de plek waar ze thuis horen. Op het Emmaterrein in Brunssum, waar tegenwoordig woningen en het verzorgingshuis Emmastaete gevestigd zijn.

"Hier stond schacht drie," wijst Sander Dragstra senior (90) naar de plek vlak achter de pas geplaatste gevelstenen, "daar daalde ik af naar 1000 meter onder de grond." Samen met zijn broer Wim Dragstra (72) en zoon Sander Dragstra junior (65) haalt hij herinneringen aan de mijn op. Het verzorgingshuis de Emmastaete, waar hij woont, werd gebouwd op de plek waar ooit de Staatsmijn Emma het straatbeeld bepaalde. Maar waar moet je beginnen als het gaat over het werken in de mijn? Er zijn zoveel herinneringen, vooral namen, die de drie mannen te binnen schieten. Baas Bos, chef Bloemers, aalmoezenier pater Jeroen, mijnvader Hensgens, best geklede opzichter Driessen, dokter Hillebrand van de verbandkamer. Bij iedere naam hoort een verhaal. Opzichter Cremers wordt met nadruk genoemd. "Hij was als een vader voor de jongens," weet Sander jr., die als veertienjarige jongen naar de Ondergrondse Vakschool (OVS) ging. "Een mens ondergronds en dat kwam je zelden tegen," vult Sander sr aan. Ook nummers zitten in het geheugen gegrift, zoals 1387 het penningnummer van Sander sr. "2301 was het nummer van mijn vader. Als ik die cijfers 's avonds op de wekker zie, kan ik met een gerust hart gaan slapen,"lacht Sander sr. Vanaf 1933 werkte hij ondergronds als schiethouwer, nadat hij eerst als veertienjarige jongen als kolenboer langs de mijnwerkersgezinnen ging. Wim Dragstra ging naar de OVS, werd houwer en had verschillende penningen. "Ik moest bijvoorbeeld de trein fluiten, de elektriciteit aanzetten. Daar moest je cursussen voor volgen en verschillende penningen voor hebben, anders moest je er met je vingers van afblijven."  Sander jr. werkte als hulphouwer en herinnert zich zijn eerste dag ondergronds nog goed. "Ik had dagdienst samen met mijn vader. Na de dienst stond hij me boven bij de lift op te wachten en gingen we samen naar het badlokaal. Verder werkten verschillende ooms van me ondergronds. Ik werd van te voren al gewaarschuwd, dat ik ze niet als oom mocht aanspreken. Dat zou grote hilariteit betekenen onder de kompels." Het werk ondergronds was gevaarlijk, zwaar en vergde vakmanschap. "Voor de oorlog was er geen ijzer," weet Sander sr., "alleen maar hout dat de kolenlaag moest dragen. Aan het kraken van het hout, hoorden we hoe hoog de druk was." In 1964 werd Sander sr. afgekeurd. Wim en Sander jr. gingen beiden in militaire dienst. "Ik wilde na mijn diensttijd niet meer terug naar de mijn," vertelt Wim, "kwam bij de Coperatie terecht en ging levensmiddelen rondbrengen." Sander jr. werkte jaren in het kabel en grondwerk en later als monteur bij de PTT. Sander sr. droomt nog regelmatig over het werk ondergronds. "Ik zit in mijn droom nog wel eens vast in de pijler, of ik hoor het sein voor het personenvervoer." Al met al heeft de mijn een diepe indruk achtergelaten bij de kompels. Maar ook jongeren waren op hun manier met de mijn bezig. "Onze dochter zei als kind altijd als we langs schacht drie kwamen, dat ze graag de letters EMMA die boven op de schacht stonden zou willen hebben," vertelt Sander jr., "die wilde ze op haar kamer bewaren. Naast de letters bevond zich een deur, die halverwege de letters reikte. Kun je nagaan hoe groot de letters waren."
Sandra Israel (Bron: Brunssum Aktueel)

Beschrijving: 125_52_Kompels DragstraFoto:Sandra Israel

Wim Dragstra, Sander Dragstra jr. en Sander Dragstra sr. (vlnr) voor de gevelstenen voor de Emmastaete. De plek waar schacht drie heeft gestaan. 

 

 

Beschrijving: portret_van_mijn_vader_in_de_kolenmijn_ON_2_editedCher Haan (links) ondergronds Oranje Nassau II

 

Op bijgaande 3 fotos komen uit het familiearchief van de familie Wiel Mevissen.

Bijzonderheid: De Oranje Nassau II grenst aan de Staatsmijn Wilhelmina en ik heb de eerste mijn wel eens bezocht via de vluchtweg Wilhelmina 506 meterverdieping naar de ON II 410 meterverdieping.

 

Beschrijving: 1927 mei Wiel Mevissen op boskamp -1

 

Beschrijving: 1955 vader in de mijn

 

Beschrijving: 1955 Wiel Mevissen hoofd stofbestrijding ONmijnen

 

 

Beschrijving: OVS 1962

OVS groep 1962 (ingezonden door Ger Andrieu)

Beschrijving: Ger en Jo ondergronds 1965

Ger Andrieu en Jo

 

Beschrijving: Hein Coonen Hein Coonen

 

 

Beschrijving: 29 CL

 

Staatsmijn Wilhelmina

Beschrijving: OVS foto 1956

OVS. ers Staatsmijn Wilhelmina naar ondergronds (1956). Voor inlichtingen Paul Scheper nummer 623: scheperpaul@home.nl

 

 

Beschrijving: redding emma

De reddingsbrigade van de Staatsmijn Emma. Wie kan de namen leveren. Svp contact met de webmaster

 

 

Beschrijving: naamloos_editedStaatsmijn Emma geschilderd door Hub Boesten

Schilderij uit 1966. formaat 75 x 120 cm.

Hier een foto uit Engeland

 

Beschrijving: Thorne 3

Thorne colliery near Doncaster closed in 2002 Foto Pete Clement (GB)

 

Kompels in de kunst

Deze prachtige schiderijen zijn gemaakt door : Marie-Louise Thuijs, Landgraaf Telefoon: 045 532 21 84: Email  mlt@home.nl

 

Beschrijving: afbouwhamer

Beschrijving: der-koempel

Koempel met afbouwhamer in een handpijler

 

Beschrijving: Limburgse-mijnwerker