moker%20en%20beitel                                  Terug naar                  home

 

Partituur voor gemengd koor en wordt in de Koempelmis gezongen. Parochie Petrus en Paulus te Schaesberg

 

 

 

 

harmonie ON               

Harmonie-Orkest Oranje Nassaumijn I      (fotorechten  ON Mijnen)

 

Deze melodie wordt ook gezongen door kinderen op Duitse scholen  klik op:  Wir Bergleute hauen fein

 

Mijnwerkerslied klik op>   Glück auf Glück auf Der Steiger kommt

 

U vindt het lied ook  op de volgende link klik aldaar op Hörprobe   Knappenchor

 

Scannen0019

 

Gelegenheidsorkest bij 50 jarige jubilaris van de Staatsmijn Wilhelmina . Tamboer is nummer 300

 

Dit lied werd op de Staatsmijn Maurits gezongen. Ook op andere mijnen??

Rolle de raar

Herrgott bewaar

Du der kölder deep in der schacht deze nach 2x

Kölder vaar kölder vaar

 

Vaar nao der koal

Deep in zien hoal

Woe hei ieuwe lank op dich wach in der nach 2x

Hoal der koal hoal der koal

 

Kölder gelök

Vaar en koom trök

Wen de zòn vuer dich es geschink weer hingt 2x

De zòn vuer dich de zòn veur dich

 

Kölder diene mood

Einfach en good

Bringt die welt weer röstig en vas in zien as 2x

Kölder diene mood kölder diene mood

 

Het lied wordt gezongen op de melodie van:

Glück Auf der Steiger kommt

********************************************************************

 

Voor de duidelijkheid staat de tekst onder het lied

 

OVSlied muziek_edited

 

OVSlied tekst_edited

 

                   O.V.S.~Lied “1946”

                   Tekst en muziek van Alph.Close

Niet te vlug.

Wij zijn het onstuimige , werkend begin Der bruisende , zingende jeugd. Wij willlen vooruit en wij willen voor aan, ten wedloop in daden en deugd .  Wij

Winnen het wijl wij de willenden zijn, De meesters van straks in de leer. Geen

Schram en geen val en geen feil schrikt ons af, Want vallende staan wij al  weer!

2

De ster op de borst en de zon in het hart,

De handen aan schop en houweel

Zoo zenden w’ons werk op de hemelen af,

En ’t lied uit een zingende keel.

Ruim baan voor ons knapen, wij kunnen het aan,

Wij helpen weer alles ter been:

De leerling van nu is de houwer van straks-:

Een kerel van schedel tot teen

 

3.

Wij vulden de rijen die waren gedund,

En sloegen de hand aan den ploeg;

Wij trainden ons lichaam en scherpten den  geest,

Omdat men dat ook van ons vroeg.

Nog liet men als maaiers der mijn ons niet los,

Doch morgen al zullen wij gaan,

En halen van halmlooze velden den oogst-:

Het zwarte maar blinkende  graan!

 

De laatste twee regels van elke strophen worden met een verschil in de melodie herhaald.

*****************************************************************************************************

Wie van de lezers  kent deze melodie???

Letzte  Fahrt

Leb wohl, leb wohl, du Bergmannskind,

Du hast vollbracht den lauf,

Treu warest du und braf gesinnt,

Drum rufen wir: Glückauf !

 

Zum letzten Male fârst du an

Und färst nicht mehr herauf,

Drum grüsst dich auf der dunkeln Bahn

Ein inneges Glückauf !

 

Doch schloss sich auch dein Auge hier,

Dot thut sich’s wieder auf,

Wir alle, alle folgen dir

Und grüssen dich: Glückauf !

**********************************************************************************************************************************************

                               Tekst en melodie JOHNNY HOES

                                               DE GROOTSE CREATIE DOOR MAX VAN PRAAG

                                               Met Koor en orkest op Philips P1741

 

 

Zij dalen in donkere schachten, Waar nooit eens ’n zonnetje lacht

Zij zwoegen er dagen en nachten, Terwijl hun gezin angstig wacht.

 

Refrein (beneden)

 

En diep in de schoot van de aarde, Waar menig gevaar wordt doorstaan,

Ontluikt, als ‘n blijvende waarde,’n Vriendschap die nooit zal vergaan

 

Refrein

 

Al zijn het nu slepers of houwers,Die kompels daar ginds in de mijn ,vormen de moedige   sjouwers, Waar iedereen trots op kan zijn.

 

Refrein

 

Het zwarte goud van onze mijnen Lokt jong en oud diep in de schacht,

Daar zal voor hen geen zon meer schijnen,

Want in de mijn regeert de nacht

GLÜCK AUF ! GLÜCK AUF! Klinkt als hun groet,

GLÜCK AUF  kameraad  ’t  ga je goed

 

 

frankrijk Bild Frank Glaubitz                                                                 

Pulversheim bij Richwiller, Elzas/Frankrijk
Voormalige Kalimijn.

 

 

                                                                      

moker en beitel

(Ondergrondse vakschool lied)  ( Componist en melodie onbekend)

 

Wij zijn de bevoorrechte nijvere jeugd

Gezond en geneigd tot het werk

De werklust en d”arbeid zij zijn onze vreugd

En maken ons rustig en sterk

Er wordt in onz’ rijen geen lafaard geduld

Ons bloed is van moed en van ijzer vervuld

Wij zijn voor elkaar steeds paraat   2x

 

 

Wij willen der vaderen opvolgers zijn

Zij zijn ons ten voorbeeld geweest

Wij hebben geërfd van deez’helden der mijn

De dappere arbeidersgeest

Wij zijn al een steunende kracht in ’t gezin

En komen wij thuis met ons eerlijk gewin

Hoe trots zijn wij dan op ons vak  2x

 

 

Ons lijf is van ijzer de wil is van staal

Ons hart daarentegen van goud

Een plaats in de wereld is ons ideaal

Daar wordt steen voor steen aan gebouwd

Bewust dat een “bergman” hoe hoog hij ook klimt

Zijn loopbaan toch altijd als jongen begint

Daarom voor elkaar steeds paraat  2  x

                                   

                                               wolf         

                                                                                   Wolfgang Schubert met kompels  (Duitsland)

 

 moker%20en%20beitel                                                                                  

Nog een Ondergronds Vakschoollied .                        

                                                        

De hemel is ho, ho, hoog, de schacht is zo diep.

Ik werk in het donker, waar de arbeid mij riep.

En warm klopt mijn hart. En sterk is mijn hand.

De zon schijnt daarboven op het Limburgse land.

 

Ik houd mijn gedachten naar boven gericht.

Want god schiep de kolen, maar hij schiep ook het licht

En warm enz. enz.

 

Diep in de schoot van de aarde, waar menig gevaar wordt doorstaan.

Ontluikt als een blijvende waarde een vriendschap nooit zal vergaan,

Al zijn het slepers of houwers, die kompels daarginds in de mijn,

zij vormen de moedige sjouwers, waar iedereen trots op kan zijn.

 

Het zwarte goud van onze mijnen, lokt jong en oud, diep in de schacht,

Daar zal voor hen, geen zon meer schijnen, want in de mijn regeert de nacht.

 

Glück auf, glück auf klinkt hun groet, glück auf, kameraad,  ‘t ga je goed.

 

Waar in het zuiden van ons land, hoge torens staan,

Flinke mannen met verstand, diep de grond in gaan, waar altijd,

De Bergmanskreet klinkt van mond tot mond.

Daar is de Bergmansstreek, Neerlands gouden grond.

Daar is enz.

 

Lied D’r Sjach Wordt de Schacht van de voormalige Staatsmijn Hendrik Brunssum bezongen

Smijn

 

 

Foto’s zijn voor deze site beschikbaar gesteld door: Koninklijke DSM NV ( Centraal Archief DSM) Mijn hartelijke dank

 

 

PR5 

1945 Muziekkorps Staatsmijn Wilhelmina

 

PR3184

1948 Muziekkorps Staatsmijn Wilhelmina

 

ORKEST_W_A_tmp_edited

 

Hier ontvangt Piet Jacobs, tamboermaitre van het Harmonieorkest van Staatsmijn Wilhelmina, uit handen van Bedrijfsingenieur Schlösser een diploma

 

PR7036 
1952 Muziekkorps Staatsmijn Emma

PR9164

1958 Muziekkorps Staatsmijn Emma

Mooie foto’s beschikbaar gesteld door Heinz Grossmann  (Heinz ich bedanke mich)

Kijk ook bij de links op zijn site naar zijn prachtige foto’s “ Süderwich in Bildern”

 

Deutscher Bergmanns-, Hütten- und Knappentag in Herne op 3 september 2000

 

Welche Besucher weiss wo die Kapellen her kommen und Nahmen der Speilmannzüge ??

 

09030005

 

09030002

 

dscn0851

 

 

dscn0886

 

dscn0893