naar homepage

Gedragsregels: bij            

Een begrafenis, crematie of herdenking met mijnwerkerseer moet stijlvol en met respect verlopen. De plechtigheden worden uitgevoerd volgens vaste lijnen en afspraken , waarbij op mijnwerkers gelet wordt. Voor de nabestaanden zijn de aanwezige koempels in pungel (mijnwekerskleding) collega's van wie zij steun ervaren.

BELANGRIJK IS DAT DE NABESTAANDEN HUN GOEDKEURING HEBBEN GEGEVEN EN DAT ZIJ GEHEEL OP DE HOOGTE GEBRACHT WORDEN VAN DE HANDELINGEN.

 

Voor de BEZOEKERS /FAMILIELEDEN EN SOMS DE media staan koempels op dat moment letterlijk en figuurlijk in de 'picture'. Daarom moeten koempels die een dergelijke plechtigheid BEGELEIDEN OF HERKENBAAR bezoeken (in pungel), weten op welke wijze zij zich moeten gedragen tijdens de plechtigheden:

1. De plechtigheden hebben een serieus karakter. Wees je daarvan bewust op het moment dat je met elkaar spreekt. Gedraag je zo dat je respect toont voor de overledenen en de nabestaanden. SPREEK VOORAF GOED MET ELKAAR AF WAT HET GEBRUIK IS MAAK EEN DUIDELIJKE TAAKVERDELING. PRATEN TIJDENS DE UITVOERING IS EEN " DOODZONDE " ALS JE Praat PRAAT gedempt, schreeuw niet en besef dat als je lacht op  het verkeerde moment dit verkeerd kan overkomen en pijnlijk kan zijn. Loop met gepaste snelheid tijdens de begrafenis. JE GEZICHTSUITDRUKKING MAG NEUTRAAL ZIJN, HOEFT NIET BEDROEFD TE ZIJN. WAT TE DOEN MET ONZE HANDEN ALS WE STAAN OF LOPEN ? MAAK EEN LICHT OF KLEINE VUIST, DE DUIMEN BLIJVEN ZICHTBAAR, ARMEN NAAST JE LICHAAM, DUIMEN " WIJZEN" NAAR VOREN.

2. De koempels dragen een pungel, overeenkomstig de voorschriften.

6). Let er op dat je dit correct draagt en dat de pungel  niet voorzien is van speldjes, vreemde emblemen, enzovoorts.

3. Je hebt altijd je pet op, als de lijkwagen met het stoffelijk overschot de erehaag of koempels passeert hou  de benzinelamp omhoog als teken van respect.

4. Volg de aanwijzingen van de leidinggevende altijd op; je staat onder zijn gezag! Soms moet er geďmproviseerd worden of is een correctie op zijn plaats, doe dan wat van je gevraagd wordt PRAAT NIET GEEF GEEN COMMENTAAR. DE GEGEVEN INSTRUCTIE IS ALTIJD DE JUISTE, OOK AL BEN JIJ VAN ANDERE MENING, MAAR ER IS GEEN RUIMTE VOOR DISCUSSIES.

5. Als het regent draagt een geüniformeerde géén paraplu ter bescherming tegen de regen.

6. Geen foto’s maken tijdens de viering. Wil men de plechtigheid vastleggen laat dat dan over aan een persoon in burger EN OVERLEG ALTIJD MET DE NABESTAANDEN.

7. Veiligheidslampen zijn voorzien van treurlinten evenals een vaandel of vlag.

De vaandrig heeft tijdens het officieel gedeelte de stok naast de rechtervoet en de vlag wijst iets naar voren

 

Begrafenis met mijnwerkerseer.

Alles in overleg met de nabestaanden en begrafenisondernemer.

Op verzoek van de nabestaanden kan van dit protocol worden afgeweken.

Het draait niet om ons maar hen.

 Begrafenisprotocol bij plechtigheid overleden oud mijnwerker

De lijkkist wordt gedekt met de mijnwerkersvlag als die aanwezig is)

Op de kist worden geplaatst:

a. een voorwerp waar overledene verknocht aan was;

b. de op een zwart of paars kussen gespelde versierselen van ridderorden en verdere

eretekenen, welke de overledene gerechtigd was te dragen LIGGEN TER HOOGTE VAN ZIJN HART, LIGGEN ER BLOEMEN OP DE KIST DAN MOGEN DE VERSIERSELEN OP DE KIST AAN HET VOETENEINDE WORDEN GELEGD. OP HET MOMENT DAT DE KIST WORDT VERPLAATST WORDT HET INSIGNE KUSSEN VAN DE KIST GEHAALD. DE INSIGNEDRAGER NEEMT HET KUSSEN IN ONTVANGST VAN ZIJN MEERDERE EN NEEMT HET KUSSEN AAN MET BEIDE HANDEN

c. bloemen van directe nabestaanden.

 

Dodenwake

 

Vervoer

Bij een uitvaart met beperkt ceremonieel wordt de kist niet gedragen door een draagploeg, maar op een rijdende baar vervoerd. Vier tot zes geüniformeerden begeleiden de kist van en naar de kerk, de begraafplaats en/of het crematorium. Voor het vervoerop de openbare weg wordt een lijkwagen of kan ook een ander vervoermiddel worden gebruikt.

 

De begrafenisondernemer geeft voor het vervoer, het begeleiden van de kist de nodige instructies en adviezen.

 

Voorschrift

Te hanteren bij uitvaartplechtigheden

- Mijnwerkershelm

- jas

- halsdoek

- broek

- zwarte (veiligheids) schoenen

- petlamp

- indien in het bezit veiligheidslamp met zwarte rouwlinten

- geen handschoenen

Binnen in een kerk, kathedraal, aula en/of een crematorium draagt men de mijnwerkershelm

 

Dodenwacht aan het graf:

De mijnwerkers staan opgesteld naast de kist en de bevelvoerder aan het hoofd als de ploeg uit vijf of zeven man bestaat.

 

Kranslegging algemeen

 1. krans* wordt aangereikt door derden.
  *Een krans met een kleinere diameter dan 80 cm wordt door één persoon gelegd, vanaf 80 cm door twee personen.
 2. Loop vanaf de u toegewezen plaats tot aan de plaats van aanreiking in rustige pas op de dragers toe.
 3. Neem de krans met beide handen in het midden aan en indien met tweeën: ieder aan een zij- achterkant, met de buitenste arm boven en de binnenste arm onder.
 4. Na het aannemen in rustige pas naar de plaats van handeling lopen en de krans plaatsen / hangen zoals vooraf geďnstrueerd / bepaald (gebaseerd op de plaatselijke omstandigheden*).
  * Voor overige (detail)handelingen en bijzonderheden wordt u verwezen naar desbetreffende order dan wel de aanwijzingen en instructies van de plaatselijke organisatie.
 5. Schik de linten, zodat de tekst leesbaar is.
 6. Maak (beiden) drie passen achterwaarts en blijf drie seconden, en burgers uit respect met licht gebogen hoofd, staan (houdt hierbij de handen gestrekt langs het lichaam, nooit handen gevouwen of op de rug). Mijnwerkers brengen (drie tellen) de eregroet door de benzinelamp omhoog te houden.                     .
 7. Maak rechtsomkeert en neem de u toegewezen plaats weer in of volg de aanwijzingen op. 

Inlichtingen Ministerie van Defensie Het woord militairen gewijzigd in mijnwerkers