home   

Reddingsbrigade

Deze link moet nog uitgewerkt worden. Voorlopig foto’s van de Reddingsbrigade van de Staatsmijn Emma tijdens een oefening in het jaar 1970 (Wout Jansen)

                                                           Beschrijving: 1. GW_Tugenden_II

                                                           Symbool van het reddingswezen in de Duitse mijnen

De reddingsbrigade was een selecte groep en bestond uit beambten, schiethouwers, machinisten, houwers enzovoorts.

Uit alle disciplines werden mensen geselecteerd.

Medische keuringen maakten ook deel uit voor de selectie

Een keer per maand werd geoefend. In de leermijn maar ook ondergronds.

Heel veel aandacht werd besteed aan theorie en ehbo geoefend. De laatste jaren werden ook de andere mijnen in het oefen programma betrokken. De kameraadschap werd onderling gestimuleerd want je moest op mekaar kunnen vertrouwen.

Maar dat geldt uiteraard voor alle mijnwerkers. Hier werd ook veel tijd aan besteed. De oefeningen waren ook zeer realistisch en vrij zwaar. De onderlinge band werd versterkt door om het jaar een uitstapje van twee dagen te maken al met al was het intensief en kameraadschappelijk.  Glück Auf,

Groetjes Wout.

 

 

Beschrijving: Kolenhouwer 

 

Beschrijving: Reddingsbrigade stm

Beschrijving: Reddingsbrigade stm

Beschrijving: Reddingsbrigade stm

Beschrijving: Reddingsbrigade stm

Beschrijving: Reddingsbrigade stm

 Beschrijving: Reddingsbrigade stm

Beschrijving: Reddingsbrigade stm

 

Doel van de reddingsbrigade

Overal waar gewerkt wordt kunnen ongevallen gebeuren. Ondergronds spreekt men al van rampen als mensen worden ingesloten of het slachttoffer worden van  mijngasontploffingen, branden of  waterdoorbraken.

De reddingsploegen verlenen  dan hulp aan gewonden en proberen ingesloten mijnwerkers te bevrijden . In het ergste geval de doden te bergen.

De werken worden verkend. De ontregelde ventilatie moet worden hersteld.

Bij branden verrichten zij bluswerkzaamheden en plaatsen branddammen.

 

De brigade moet kunnen beschikken over geoefende reddingsmensen.

Oefeningen worden regelmatig gehouden, bovengronds in de rookkamer en ondergronds onder alle omstandigheden. Jaarlijks worden zij lichamelijk gekeurd.

De maximum leeftijd is 45 jaar.

De ploeg bestaat uit 5 à 6 manschappen en een ploegcommandant en de algehele leiding berust bij de “leider van de reddingsbrigade”.

Ook beschikken de redders over toestellen en apparaten waarmee zij in een zuurstofarme of giftige omgeving kunnen werken.

Bij de Staatsmijnen  had men het Draeger reddingstoestel B.G. model 160 A. Dit toestel weegt circa 17 kilogram.

Het systeem werkt zo dat de lucht die men uitademt weer moet worden hergebruikt en door nieuwe te vervangen.

Men is dus een met het toestel.

De uitgeademde lucht wordt gezuiverd van waterdamp en koolzuur.

Om dat de realiseren maakt men gebruik van een kalipatroon. Dat is een bus gevuld met kalikorrels. De korrels liggen op een zeef.

De uitgeademde lucht gaat door de kali en die neemt de koolzuur en waterdamp op.

Door de opname van  laatstgenoemde stoffen gaat de patroon  geleidelijk over in potas en soda en de terugkerend gezuiverde lucht is warm.

Voelt de lucht koud of lauw aan dan werkt de patroon niet en moet men buiten de gevaarlijke zone gaan .

Ik beschrijf niet alles in de finesses.

 

De voornaamste onderdelen van het toestel zijn: kalipatroon, zuurstofcylinder, afsluiter zuurstofcylinder, finimeter, longautomaat, hefboom van longautomaat, bijpasventiel, luchtzak, overdrukventiel, kleppenkast, waarin een alarmfluit, afsluiter hogedrukleiding, masker inademslang en uitademslang.

De reddingsman stopt ook watten in zijn oren om te voorkomen dat via de oren de schadelijke gassen in de luhtwegen komen.

Verder draagt hij en helm, koplamp.

Meegenomen wordt

Een horloge, notitieboekje met potlood, een korfje met kanarie, draagbaar met twee dekens, rol isolatieband een verbandddoos, tee signaalhorens.

In bepaald gevallen 50 meter henneptouw en reddingsgordel.

 

Hier enkele foto’s van een oefening op de Duitse mijn “General Blumenthal” Foto’s Heinz Grossmann

Beschrijving: ATT00072

Beschrijving: ATT00074

Beschrijving: ATT00076

Beschrijving: T-1125380450

Beschrijving: T-1125380405

Beschrijving: DSCN2770

 

 Hay Pistorius Reddingsman op de Prosper Haniel